Dödsolycka vidare till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

I maj för två år sedan dödades en kvinnlig chaufför i 65-årsåldern när hon med sin lastbil kanade utför ett 20 meter högt stup vid en bergtäkt utanför Lidköping.
Nu har Arbetsmiljöverket åtalsanmält XR Bergkross AB, som driver bergtäkten, för misstänkt arbetsmiljöbrott.

Olyckan inträffade omkring halv åtta på morgonen den 28 maj 2012 vid XR Bergkross AB:s bergtäkt i Järpås. Chauffören, egen företagare som körde på uppdrag av XR, skulle tippa bergmassor utför ett stup i stenbrottet.

Hon backade intill kanten, kom för långt ut och rasade med uppfällt flak baklänges utför stupet, cirka 20 meter ned i täkten.
Chauffören klämdes fast. XR:s maskinister försökte men lyckades inte få ut henne. När räddningstjänsten kom till platsen kunde man bara konstatera att kvinnan var död.

Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen dagen efter olyckan. Verket förbjöd med omedelbar verkan XR Bergkross att använda tippkant för tippning av bergmassor om inte två villkor var uppfyllda. Bolaget skulle:

1) genom geologisk/bergteknisk undersökning kontrollera och säkerställa att bärigheten av underlaget vid tippkanten medger att den kan trafikeras med förekommande fordon.

2) anordna en barriär som förhindrar att fordon kan köra över tippkanten.

Migmatit Geologisk Konsultbyrå AB besiktade tipp och berggrund på uppdrag av XR Bergkross, och lämnade ett åtgärdsförslag i två punkter. I den utredning av olyckan som XR Bergkross redovisade för Arbetsmiljöverket anges bland annat att ”I det längre perspektivet ska en säkrare tipplats byggas utifrån rekommendationerna från extern konsult (geolog)”.

Bolagets utredning, liksom det mesta av Arbetsmiljöverkets material om olyckan, omfattas av förundersökningssekretess. Av verkets åtalsanmälan framgår dock att man utifrån den geologiska undersökningen misstänker att XR Bergkross åsidosatt bestämmelser om undersökning och riskbedömning i föreskrifterna om berg- och gruvarbete.

Det blir nu Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg som får reda ut om någon vid XR Bergkross uppsåtligen eller av oaktsamhet försummat sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

Om artikeln

Publicerad: 2014-06-17 14:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Dödsolycka Rättsfall XR Bergkross AB