Chaufför åtalas för utsläpp av villaolja

Ett utsläpp av minst 800 liter dieselolja i en villaträdgård i norra Dalarna har lett till att en tankbilschaufför i 60-årsåldern åtalas för miljöbrott. Åkeriet han arbetar åt riskerar att få betala företagsbot på 100 000 kronor.

Det var i slutet av augusti 2012 som tankbilschauffören skulle fylla dieselolja i en tank som var placerad utomhus, i en villaträdgård i Särna. Han hade dessförinnan upplysts om att den träställning tanken vilade på var i dåligt skick, och själv sett att så var fallet. Trots det började han fylla på dieselolja.

När tanken fylldes och blev tyngre gav träställningen vika. Tanken föll till marken och oljan rann ut.

Nu har kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Stockholm åtalat tankbilschauffören för miljöbrott. Chauffören har enligt åtalet varit oaktsam i förhållande till de särskilda aktsamhetskrav som ställs i denna typ av verksamhet, och orsakat ett utsläpp av i vart fall 800 liter dieselolja.

Olja är ett ämne som typiskt sett kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter och vid den aktuella mängden utsläppt olja, i en omfattning som inte är av ringa betydelse, tillägger åklagaren.

Men det stannar inte med att chauffören åtalas för miljöbrott. Åklagaren yrkar även att arbetsgivaren Per Ludvigssons Åkeri AB ska åläggas företagsbot på 100 000 kronor.

Skälet är att en anställd i åkeriet som haft ett särskilt ansvar för tillsyn och kontroll i verksamheten orsakat oljeutsläppet om 800 liter. ”Brottet har begåtts i bolagets näringsverksamhet och bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”.

Om artikeln

Publicerad: 2014-06-04 10:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljö Oljeutsläpp Rättsfall