Fängelse och näringsförbud för ”svart” flyttfirma

Fyra personer har dömts för en omfattande ekobrottshärva med falska fakturor och svart arbetskraft i den västsvenska flyttfirman Rolles Flyttservice i Göteborg AB. Totalt handlar det om falska fakturor för mer än 10 miljoner kronor. Tre av de inblandade döms till fängelse på mellan 3 och 4,5 år, samt näringsförbud.

Företrädaren för flyttfirman/ägaren hade tidigare arbetat för ICM Kungsholms AB i Stockholm, en av de större aktörerna i branschen. Under 2009 startade han egen rörelse inriktad på transportverksamhet med främst flyttgods samt budverksamhet.

Rörelsen bedrevs som enskild firma och merparten av uppdragen fick han som underentreprenör till ICM Kungsholms.
När dessa uppdrag upphörde tog han, med hjälp av en tidigare anställd på ICM, över flera av de kunder ICM haft tidigare.

I samma veva övergick verksamheten till att bedrivas i bolagsform, Rolles Flyttservice i Göteborg AB.

Bolaget arbetade med två lastbilar och fem anställda. Plus ett okänt antal personer som arbetade svart och var en förutsättning för verksamheten.

För att dölja svartarbetet tog företrädaren för Rolles Flyttservice hjälp av tre personer. En i dag 64 år gammal man med en bakgrund som godkänd revisor och bokföringskonsult, en 65-årig civilekonom med erfarenhet från bank- och finansbranschen och en 74-årig vd för ett factoringbolag.

Medhjälparna ställde ut falska fakturor från ett antal bolag som de kontrollerade, tog emot betalning för dessa fakturor och återförde sedan efter avdrag för ”provision” pengarna till företrädaren för flyttfirman.

Sammantaget handlar det om 38 transaktioner i den enskilda firman och 17 i aktiebolaget till ett värde av minst 10,5 miljoner kronor.
”Affärsupplägget” upptäcktes i samband med en skatterevision, och ledde senare till att de inblandade åtalades.

Göteborgs tingsrätt dömde i augusti förra året företrädaren för Rolles Flyttservice till 3 års fängelse och 5 års näringsförbud för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.

För den tidigare revisorn blev påföljden fängelse i 3,5 år och 5 års näringsförbud för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott plus medhjälp till grovt skattebrott.

Civilekonomen, som också dömdes för sin medverkan i en annan ekobrottshärva, fick fängelse i 4,5 år och 7 års näringsförbud. Han fälldes för bland annat grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott, grov förskingring och grov oredlighet mot borgenärer.

Vd:n för factoringbolaget fick villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst för medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

Domen överklagades men utan framgång. Hovrätten för västra Sverige fastställde tingsrättens dom utan ändringar. Högsta domstolen har nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd, vilket betyder att hovrättens dom står fast.

Om artikeln

Publicerad: 2014-04-23 09:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Flyttföretag Hovrättsdom Rättsfall