Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.Fotograf: Erik Hagman

Motormännen om klampningsförslaget:

Viktigt att det snabbt omsätts i praktiken

Trafiksäkerheten på våra vägar har med nollvisionen länge stått i fokus i Sverige, men nu uppdagas förhållanden, särskilt bland tunga fordon, som får visionen att te sig än mer avlägsen. Många myndigheter och organisationer reagerar. Vad säger Motormännens Riksförbund?

Motormännen har bokstavligen sina medlemmar ute på vägarna och där, på ”arbetsplatsen Vägen”, möts en blandning av fordon som var för sig kanske kan fungera rätt bra ihop, men blandningen och förutsättningarna samt begränsningarna, är så olika mellan fordonsslagen, att det ofta uppstår problem.

Utan att hävda att svenska yrkesförare är perfekta och alltid nyktra, har flera källor inom polisen framhållit, att tunga yrkesförare från Östeuropa, allt oftare presenterat de verkligt grova rattfyllorna på mellan 1,9 – 3,28 promille, vilket idag tyvärr inte längre är ovanligt. Lägg därtill att det florerar köpta behörigheter och dåligt utrustade fordon, så får vi en dödlig cocktail, särskilt för den som sitter i ett mindre fordon.

Yrkesförarnas branschorganisationer i Sverige, för en stundtals ojämn kamp mot den negativa utvecklingen, men hur ser det ut på personbilssidan. Vad tycker Motormännen? Vad vill de göra? Vad vill de se för åtgärder?

Erik Kjellin är trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen och sitter i Stockholm. Han fick ett samtal från yrkesförare Wolfgang Thiele som ville diskutera den grova rattfyllan från Glumslövs backar söder om Helsingborg, vilken släpptes utan åtgärd. Efter samtalet, fick Proffs tipset om att intervjua Kjellin, då Thiele fått uppfattningen att Motormännen inte hade denna typ av trafiksäkerhet på sin agenda. Att det inte var riktigt sanktionerat ”uppifrån”.

Hur är det egentligen, Kjellin med det? Är detta något ni inte ska engagera er i?
– I vårt samtal handlade det om den grova rattfyllan som var aktuell då och just den specifikt, kände jag inte till så noga och därför var det inget som jag kunde säga prioriterades från vår sida, svarar Kjellin.

Men, vad tycker Motormännen om det som sker på vägarna och vad vill ni?
– Vi vill se att polisen får effektiva verktyg för att kunna stoppa fortsatt färd för fordon som är trafikfarliga eller om det begåtts något trafikbrott, säger Kjellin.

Han är mycket positiv till Transportstyrelsen nyligen presenterade förslag som tar upp omhändertagande av frakthandlingar, registreringsskyltar, nycklar och framför allt, möjligheten att klampa fordonet så det inte kan rulla en meter till.
– Det är viktigt att dessa förslag omsätts i praktiken så snart som möjligt, understryker han.

Ungefär hälften av de dödsolyckor som inträffar där tung trafik är inblandad, sker med mötande trafik. Kjellin menar att dessa situationer kan minskas genom att mötesseparera de stråk där det går mycket tung trafik och nämner E20 och E10 som ett par exempel där åtgärder behövs snarast.

Motormännen har också varit drivande bakom beslutet att det sedan 1 januari 2013, finns krav på vinterdäck på drivaxeln på tunga lastbilar, inhemska såväl som utländska.
– Den här vintern med alla lastbilar som vikit ihop sig som fällknivar, visar dock behovet av att vinterdäckskravet bör utökas till att gälla samtliga axlar, avslutar Erik Kjellin på Motormännens Riksförbund.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-10 15:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Klampning Motormännen Rattfylleri Vinterdäckslag