Polisen får tillgång till utländska fordons- och vägtrafikregister

Regeringen har i dag beslutat att utfärda en lagändring gällande internationellt polisiärt samarbete för att göra det lättare för myndigheter inom EU att följa upp trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Syftet med ändringen är att genom ökat informationsutbyte göra det lättare för myndigheter inom EU att följa upp trafiksäkerhetsbrott som begås med fordon som är registrerade i en annan medlemsstat.

För att uppnå syftet ska medlemsstaterna ge varandra direktåtkomst till sina nationella fordons- och vägtrafikregister så att den medlemsstat där ett brott har begåtts ska kunna söka information om ägaren eller innehavaren av fordonet.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 maj 2014.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-20 15:16
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Fordonsregister Lagändring Vägtrafikregister