SKARASLÄTTSHÄRVAN

Fällande hovrättsdomar i Skaraslättshärvan

Det blev fällande domar i den så kallade Skaraslättshärvan även i hovrätten. För huvudmannen David Strid, tidigare vd i Skaraslättens Transport AB, mildrades påföljden något. Han döms nu till fängelse i 3 år och 6 månader och näringsförbud i 7 år. En medhjälpare får straffet skärpt från 1 års fängelse till 1 år och 8 månader.
? Som jag ser det är det ett förväntat resultat, säger kammaråklagare Jim Westerberg.

Hösten 2011 slog Ekobrottsmyndigheten till mot flera personer med kopplingar till företagsgruppen runt Skaraslättens Transport AB. Det ledde senare till att sju män åtalades vid Göteborgs tingsrätt för bland annat grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenär. Brottsligheten, som var koncentrerad till de västsvenska företagen GCT Containerdepå AB och Quatron AB, omfattade mer än 20 miljoner kronor i framför allt falska fakturor för att dölja ersättning till svart arbetskraft.

I mars för två år sedan dömde tingsrätten Skaraslättens Transport ABs tidigare VD David Strid till fängelse i 4 år för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Han fick dessutom näringsförbud i 10 år.

Sadik Fazlijaj, företrädare för Chaufförshjälpen, dömdes till 3 års fängelse och näringsförbud i 7 år för bland annat grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott.
Förutom Strid och Fazlijaj fälldes också tre av Strids medhjälpare.

Tingsrättens dom överklagades av Strid och Fazlijaj, liksom av medhjälparna Nail Talic och Ravi Larsson.

Med hänvisning till det så kallade dubbelbestraffningsförbudet yrkade Strid och Fazlijaj att hovrätten skulle avvisa åtalet helt. I andra hand ville de att åtalet skulle ogillas och beslutet om näringsförbud upphävas. I tredje hand att påföljden skulle mildras och tiden för näringsförbud sättas ner.

Hovrätten för Västra Sverige avslår nu yrkandet om att avvisa åtalet. För David Strid mildras påföljden något jämfört med tingsrättens dom. Han döms nu till fängelse i 3 år och 6 månader och näringsförbud i 7 år. För Sadik Fazlijajs del blir det ingen ändring i påföljd.

Medhjälparen Ravi Larsson får sitt straff skärpt, från 1 års fängelse till 1 år och 8 månader. Nail Talic återkallade under huvudförhandlingen i hovrätten sitt överklagande, och tingsrättens villkorliga dom med samhällstjänst 160 timmar för medhjälp till skattebrott står därmed fast.
– Utfallet blev nog ganska exakt vad jag trodde det skulle bli, säger kammaråklagare Jim Westerberg. Att hovrätten sänker straffet för David Strid är inget att säga om med tanke på att det gått så lång tid.
– Däremot kan jag tycka att det är synd att tingsrättens beslut om 10 års näringsförbud ändras till 7 år. I det stora hela anser jag dock att hovrätten kommit fram till en högst rimlig slutsats.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekobrottslighet Hovrätten Rättsfall Skaraslätten