Anläggningsbranschen: ”Alla ska komma hem från en dag på jobbet”

Häromdagen skrev de tre högst ansvariga för en stor del av den svenska anläggningsbranschen på ett historiskt dokument med målet noll allvarliga arbetsplatsolyckor efter 2016. "Alla ska komma hem från en dag på jobbet i vår bransch" förklarar de.

Under senare år har det inte märkts någon större nedåtgående trend i antalet allvarliga olyckor. Det vill anläggningsbranschen ändra på och därför har man satt upp en egen nollvision.

Den historiska överenskommelsen tillkännagavs 18 mars i samband med Anläggningsdagen i Stockholm, och undertecknades av Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson samt Svenska Teknik & Designföretagens vd Lena Wästfelt.

I dokumentet framhålls att ”Säkerhet och arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan för oss alla som på ett eller annat sätt jobbar i anläggningsbranschen. Alla ska ha en trygg och säker arbetsplats i vår bransch”.

Fröet till den gemensamma branschöverenskommelsen såddes i samband med Arbetsmiljöforum som Trafikverket tog initiativ till i höstas.
– När vi träffades inom branschen i samband med Arbetsmiljöforum enades vi om att arbeta vidare med fyra övergripande områden: förbättrad säkerhetskultur, aktivare ledarskap, förändrade och skärpta krav i upphandlingar samt förbättra riskidentifiering. Nu har vi gemensamt formulerat en avsiktsförklaring och paketerat en första handlingsplan som ska fortsätta att utvecklas och fördjupas i ett gemensamt arbete, säger generaldirektör Gunnar Malm.

Handlingsplanen, som till en början innehåller 16 punkter, kommer fortlöpande att avrapporteras på organisationernas hemsidor.
”Vid utgången av 2016 ska vi tillsammans ha genomfört denna handlingsplan som vi starkt tror kommer att bidra på vägen mot vår gemensamma 0-vision” skriver de i en avsiktsförklaring.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-21 14:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Nollvision