Sverige ett steg närmare klampning

Ge polisen bättre verktyg för att kunna kontrollera cabotagetransporter, och en möjlighet att ta ut en sanktionsavgift på 20 000 kronor om olaga cabotage upptäcks. Polisen ska också kunna klampa fordon för att hindra fortsatt färd. Det är några delar i det förslag som Transportstyrelsen i dag lämnat till regeringen.

Transportstyrelsen fick den 30 maj 2013 i uppdrag av regeringen att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Ett av de områdena man tittat på handlar om konkurrensvillkor och problem som är förknippade med cabotagetransporter. Ett annat gäller konsekvenserna av att införa en möjlighet för polisen att klampa fordon för att hindra fortsatt färd.

Transportstyrelsen föreslår nu en ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Författningsändringen ska ge polisen bättre verktyg för att kontrollera att cabotagetransporter sker enligt det EU-gemensamma regelverket.

Om åkeriet vid en vägkantskontroll inte kan visa de uppgifter som bestämmelserna anger ska polisen kunna besluta om en sanktionsavgift på 20 000 kronor. Sanktionsavgiften måste betalas i förskott vid kontrollen. För att säkerställa betalning kan polisen klampa fordonet.

Transportstyrelsen föreslår nämligen också en lag för att polis och tull på ett effektivt sätt ska kunna se till att ett förbud mot fortsatt färd efterlevs. Det kan då handla om förbud på grund av att ett fordon eller en förare innebär en påtaglig fara för trafiksäkerheten, vissa trafikbrott eller för att få sanktionsavgifter och i vissa fall böter betalda.

Klampning är den mest drastiska åtgärd som föreslås. Andra åtgärder är att ta hand om frakthandlingar, fordonsnycklar och registreringsskyltar.

Förslagen ska nu ut på remiss, och enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ska nya lagar kunna träda i kraft inom ett år.

Om artikeln

Publicerad: 2014-02-28 14:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Klampning Lagstiftning Tranportstyrelsen