Tranportstyrelsen

Listar alla artiklar taggade med: Tranportstyrelsen

Sverige ett steg närmare klampning

Ge polisen bättre verktyg för att kunna kontrollera cabotagetransporter, och en möjlighet att ta ut en sanktionsavgift på 20 000 kronor om olaga cabotage upptäcks. Polisen ska också kunna klampa fordon för att hindra fortsatt färd. Det är några delar i det förslag som Transportstyrelsen i dag lämnat till regeringen.