Långa fängelsestraff för ”dieselliga”

Det blev fängelse i 2 år och 6 månader vardera för de två huvudmännen i den dieselliga som härjade i Norrbotten och Västerbotten under förra våren och sommaren. De döms för att vid 21 tillfällen ha stulit sammanlagt 116 000 liter diesel till ett värde av drygt 1,2 miljoner kronor.

Som i andra liknande fall har de omfattande dieselstölderna förutsatt kunder som inte brytt sig om ifall det de köpt är stulet, bara priset är det rätta. Och kunder hade en av huvudmännen gott om.

I förhör inför Luleå tingsrätt förklarade han att han har haft ett stort kontaktnät av dieselkunder. Förmodligen hade han störst kundkrets av alla illegala dieselförsäljare, och var nog också den som sålde mest.

Dieselhandel har han hållit på med länge berättade han. Bland annat har han sålt diesel som smugglats till Sverige. Han har även sålt ”smutsig” diesel, det vill säga restdiesel från rengöring av cisterner och tankar på bland annat bensinstationer. Det är allmänt känt att han handlar med diesel konstaterade han.

Kanske var det också därför som polisen började spana på 43-åringen och någon gång under våren/sommaren 2013 inledde telefonavlyssning och monterade en kamouflerad spaningskamera i närheten av hans gård.
Och därigenom kunde avslöja ligans verksamhet.

Ligans stöldräder utgick hela tiden från gården utanför Antnäs, och riktades i huvudsak mot OKQ8- och St1-mackar i Norrbotten och Västerbotten. På mackarna har de vid några tillfällen slagit sönder vitala delar på pumparna för att kunna tanka utan att betala. Oftast använde man sig dock av avancerad elektronik för att kunna koppla sig förbi pumparnas styrsystem.

Vid tankningarna utnyttjade ligan en Volvo FL 7 skåp, som 43-åringen byggt om så att man obemärkt kunde tanka och transportera stora mängder diesel.

När man väl fått i gång en pump tankade de lastbilen ”som vanligt”. Från bilens tank pumpades sedan dieseln vidare till en egentillverkad 6,5 kubiks tank inne i skåpet. Full tank klarades på cirka en timme.

Till det yttre såg lastbilen ut som en vanlig distributionsbil, klädd med vit vinylplast och försedd med Pågens eller Schenkers loggor. Någon gång hade man klätt den med gul plast och satt på Postens logga.

Två andra bilar, en Volvo och en VW Caravelle, användes som följebilar för att rekognosera inför varje stöld, och för att hålla vakt.
Tankningarna sköttes av den andra huvudmannen, en 26-åring från Luleå.

Efter varje räd återvände bilarna till 43-åringens gård, där bränslet pumpades över till en farmartank och till IBC-tankar.

På detta vis kom man över 116 000 liter diesel, som såldes för mellan 7,50 och 10 kronor litern.

Åtalet omfattade 25 påstådda stölder under perioden 13 maj till 28 juli 2013, men för fyra av stölderna anser Luleå tingsrätt att det inte är visat att någon i ligan varit inblandad eller ens att någon stöld ägt rum. Därför ogillas åtalet i dessa delar. I övrigt fälls de enligt åtalet och stölderna bedöms genomgående som grova.

”Den verksamhet gärningsmännen har bedrivit har enligt tingsrättens mening varit så pass omfattande, yrkesmässig, organiserad och förslagen att det inte finns utrymme för att rubricera varje enskild stöld annat än grov”.

Beträffande 43-åringen anser tingsrätten att det är bevisat att han avyttrade all diesel som stals samt att dieseln förvarades på hans fastighet av honom till dess den såldes.

Han deltog aldrig själv i stölderna utan fungerade enligt tingsrätten som försäljningschef, och har gett övriga ligamedlemmar kontinuerliga och detaljerade instruktioner om när de ska leverera diesel till honom och hur mycket de ska leverera.

Men han kan inte enbart anses som hälare hävdar rätten. ”Det är visat att han var mer insyltad i dieselstölderna än så. Enbart allt han ordnade med lastbilen diskvalificerar honom från rollen som hälare. Till detta kommer allt annat som han, i huvudsak enligt egen uppgift, gjorde innan och efter varje stöld”.
Han döms därför för medhjälp till grov stöld till fängelse i 2 år och 6 månader.

26-åringen döms för grov stöld, medhjälp till grov stöld och medhjälp till försök till grov stöld. Även för honom bestämmer tingsrätten påföljden till fängelse i 2 år och 6 månader.

Fyra andra män, som fungerat antingen som förare av den ombyggda lastbilen eller som vakter, döms för medhjälp till grov stöld och i något fall även för medhjälp till försök till grov stöld. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 200 dagsböter à 50 kronor, respektive villkorlig dom och 100 dagsböter à 100 kronor, skyddstillsyn med 3 års prövotid och skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

De dömda ska dessutom solidariskt betala skadestånd till de drabbade oljebolagen med sammanlagt 1,2 miljoner kronor. Den 43-årige huvudmannen har fått egendom motsvarande närmare 800 000 kronor belagd med kvarstad för att täcka hans del av bolagens fordran.

Hans sambo, liksom hans yngre bror, frias av tingsrätten. Det anses visserligen vara klarlagt att de på olika sätt hjälpt 43-åringen och kände till hans illegala och halvillegala affärer, men det är inte utrett att de visste om att de hjälpte till i just de stölder som åtalet/domen gäller. Och därför frikänns de från åtalen.

Däremot döms sambon att betala penningböter på 1 500 kronor för brott mot fordonsförordningen då en bil som var registrerad på henne använts trots att den hade körförbud.

Om artikeln

Publicerad: 2014-02-12 10:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselstöld Luleå tingsrätt Rättsfall