Fotograf: Tungt.no

Girteka godkänner miljonböter

Av respekt för de norska myndigheterna

Girteka Logistics UAB och deras samarbetspartner UAB Transportas, godtar ett föreläggande på totalt 900 000 norska kronor (närmare en miljon svenska) för olaglig cabotagekörning.

Åklagare Anders Johnsen vid sektionen för organiserad kriminalitet i Hordalands polisdistrikt, utfärdade strax före jul två förelägganden. Det ena på 500 000 norska kronor, det andra på 400 000. Den förstnämnda till Girteka Logistics UAB och den andra till UAB Transportas.

Både föreläggandena rör bilar som kört för Girteka och hela beloppet handlar om olagligt cabotage. Missförhållandena blev upptäckta och anmälda av inspektörer hos Statens vegvesen i Voss och i Lærdal i början av år 2012.
– Jag menar att båda dessa företag har gemensam skuld i vissa överträdelser. Med tanke på medverkansansvaret har jag tagit med båda företagen i det fall jag har haft anledning till det, menar Anders Johnsen.

Föreläggandena handlar om olagligt cabotage i flera olika former. Till exempel har flera bilar kört in i Norge utan internationell last. Och sedan har de tagit fler uppdrag än tillåtet i Norge, allt enligt Johnsen.

Tidningen Proffs har fått ta del av allt material som den norska nyhetskanalen ”tungt.no” har publicerat. Likaså har samarbetet mellan våra redaktioner inneburit att Proffs också har publicerat många artiklar om just Girtekas tilltag i vårt västra grannland.
En av dessa artiklar handlade om åklagaren Line Skjengen, som stod för utredningen fram till dess att ärendet togs över av ekonomiroteln hos polisen i Hordaland.
– Dessa ärenden är ju av ekonomisk art, därför gör man på det sättet, förklarar Johnsen.

Vintern 2012 fastställde polisen i Hordaland böter för nämnda brott till 100 000 norska kronor vardera till de båda transportföretagen. Böter som de vägrade att betala.
Efter ytterligare utredning, kom polisen fram till betydligt högre bötesbelopp, som skickades till de båda litauiska företagen nästan två år senare.

Line Skjengen berättar för ”tungt.no” att det mest problematiska i arbetet med ärendena har varit att personalen som utfört kontrollerna ute på vägen inte har haft några riktlinjer att förhålla sig till, för vad som måste dokumenteras.
– När Girteka/UAB Transportas-ärendena är avgjorda, och med tanke på den dialog som vi har haft med Statens vegvesen de senaste två åren, tror jag att det kommer att bli enklare att ge personalen hos polisen och hos Statens vegvesen klarare riktlinjer om vilka frågor som måste ställas och vilka handlingar som måste dokumenteras, menar Line Skjengen. 

Girtekas Skandinavienchef, Kestutis Cizikas, menar att bristande uppmärksamhet från enstaka chaufförer är anledningen till regelbrotten under åren 2011/2012. Och att de därför oavsiktligt kan ha brutit mot cabotagereglerna i Norge.

Girteka UAB erkänner därför inte fullt ut det som de är åtalade för och är inte helt enig med alla påståenden som polisen lägger fram.
– Men på grund av vår företagspolicy om att ovillkorligt följa nationella och internationella lagar och föreskrifter, och av respekt för de norska myndigheterna, valde vi att acceptera föreläggandet, förklarar Cizikas.

– Vi ser straffet som lärpengar och har verkställt en handlingsplan för att eliminera alla risker för liknande avvikelser på grund av den mänskliga faktorn. Och vi har inte haft liknande fall sedan de nämnda händelserna under åren 2011/2012.

– Vi har också ingått ett strategiskt samarbete med det norska företaget Thermomax, som är experter på marknaden för inrikestransporter. Allt för att betjäna våra internationella kunders behov av nationella transporter i Norge, avslutar Cizikas.

 

Läs även:

Fjärde gången gillt för Girteka

100 000 norska kronor i böter för olaglig cabotagetrafik

Sexsiffriga böter även för det andra ekipaget

Girteka vägrar acceptera norska böter

Om artikeln

Publicerad: 2014-02-06 12:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Girteka Norge Rättsfall