Ny handbok för säkrare last på vägen

Idag lanseras "International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport", Internationella riktlinjer för lastsäkring. IRUs Internationella Tekniska Kommitté och Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Mariterm, TYA och andra internationella intressenter har tagit fram publikationen.

Riktlinjerna ska medverka till ökad användning av säkra metoder för säkring av last vid transport på väg, och de baseras på de krav som finns dimensionerande i en internationell standard utvecklad de senaste åren, EN 12195-1:2010. Även konkreta exempel på säkra metoder för lastsäkring från olika delar av transportnäringen finns med.

– Syftet med skriften är att internationellt bidra till att transportnäringens intressenter korrekt lastar och säkrar godset på fordon, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag och president i IRUs Internationella Tekniska Kommitté.

-Rätt metoder för lastning och säkring av gods medverkar till ökad säkerhet på arbetsplatser vid lastning och lossning och medverkar också till ökad trafiksäkerhet.

– En internationell tillämpning av handbokens säkra metoder för lastsäkring medverkar till en minskning av gods- och transportrelaterade incidenter och personskador. Därmed förebyggs också onödiga avbrott och störningar i viktiga samhällsfunktioner, säger Mårten Johansson.

Om artikeln

Publicerad: 2014-01-13 16:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Handbok IRU Lastsäkring Mariterm Sveriges Åkeriföretag TYA