Den brasan kan bli dyr för Svevia

Statliga väg- och anläggningsföretaget Svevia AB eldade hydraulslangar, oljefilter och diverse industriavfall på ett upplagsområde i Övertorneå. Förbränningen ledde bland annat till att extremt giftiga dioxiner bildades. Svevia riskerar nu att få betala en halv miljon eller mer för miljöbrott.

I november 2012 kom en av kommunens miljöinspektörer körande på vägen mot Korpilombolo och upptäckte att det eldades på Svevias upplagsområde i Hiirivara. Det blev upptakten till en miljöskandal som skakat om hela Övertorneå kommun.
Det visade sig att Svevia vid flera tillfällen eldat avfall på området. Hydraulslangar, oljefilter, metall, gummi, isoleringsmaterial, diverse plaster och industriavfall. ”Vanligt” miljöfarligt avfall som man istället för att hantera på föreskrivet sätt valt att bränna upp.

Genom eldningen bildades bland annat dioxiner, ämnen som är fosterskadande, cancerframkallande och extremt giftiga.
Dioxiner fanns kvar i askan, men hade också spridits med vindarna. Kommunen gick därför ut med en varning till allmänheten att inte plocka bär eller svamp och inte jaga i området, och inte ens vistas närmare än en kilometer från Hiirivara.

Svevia fick ett föreläggande från kommunens miljö- och byggnadsnämnd att sanera upplagsområdet, något som är både dyrt och omständligt, och polisanmäldes dessutom för miljöbrott.

Miljöåklagare Christer B Jarlås vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund väckte talan om företagsbot mot Svevia. Bolaget hade hanterat farligt avfall på ett sätt som ”medfört eller kunnat medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter”.

Askan efter eldningarna bedömdes vara extremt kraftigt förorenad av dioxiner och kadmium och kraftigt förorenad av zink, koppar och bly.

Innehållet av zink, koppar och bly i askan innebär eller kan innebära en påtaglig risk för människors hälsa eller miljön. Halten av dioxiner i askan är så hög att askan måste behandlas på ett särskilt sätt så att föroreningen förstörs eller omvandlas konstaterade Jarlås.

Enbart innehållet av kadmium räcker för att askan ska förklaras som farligt avfall och halten gör att askan är klassad som cancerframkallande tillade han.

Enligt Jarlås har personal vid Svevia har uppsåtligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldig till miljöbrott. ”Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och brottet är begånget av en person med särskilt ansvar för tillsyn och kontroll av verksamheten” och därför begär han att Svevia ska dömas att betala företagsbot på minst 500 000 kronor.

På tisdag den 28 januari tas målet upp vid Haparanda tingsrätt.

Om artikeln

Publicerad: 2014-01-24 15:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljöbrott Rättsfall Svevia