Chaufförer dömda för stor dieselstöld

Det blev villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst för de båda chaufförer som åtalats för att ha stulit minst 80 000 liter diesel av sin arbetsgivare Hoyer Sverige AB. Två personer som köpt diesel av dem fick villkorlig dom och 80 dagsböter.

Under 2009 började oljebolaget Preem misstänka att det stals diesel från bolaget i Norrköping. Bolagets egen utredning tydde på att svinnet var kopplat till en och samma tankbil från Hoyer, som levererade bränsle åt oljebolaget. Misstankarna föll på två chaufförer från Norrköpingstrakten som normalt körde den aktuella tankbilen, bil nr 3547.

Läs även: Stal 80 kubik diesel från sin arbetsgivare

Där fanns stora skillnader mellan chaufförernas kvitton på hur mycket diesel som levererats, och hur mycket kunderna i verkligheten fått. Ibland kunde det skilja flera kubikmeter.

Hösten 2011 polisanmälde Preem de misstänkta dieselstölderna.
Efter anmälan började polisen spana på chaufförerna. Deras lastbil försågs också med GPS-sändare, så att polisen kunde se var den körde. Man upptäckte då att färden emellanåt gick till ställen där inga kunder fanns. Dessa omotiverade körningar sammanföll i tiden med att oljebolagets kunder fått mindre diesel än beställt, något som kontrollmätning av kundernas tankar visade.

Natten till 22 november 2011 greps de båda chaufförerna och två av deras ”kunder” på en gård ute på Vikbolandet. De togs på bar gärning medan de höll på att pumpa diesel från tankbilen till mindre plasttankar.

Det chaufförerna berättade i förhör och inför Norrköpings tingsrätt är en utmärkt illustration till det gamla ordspråket: det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.

De båda började arbeta tillsammans på Hoyer Svenska AB 2009, där de turades om att leverera bensin och diesel till olika företag med tankbilen nr 3547. Efter ett tag började de ta reda på kvarvarande skvättar med diesel för eget bruk. Då handlade det om femlitersdunkar. När de efter några månader såg att tilltaget fungerade skaffade de en 1 000 liters IBC-tank som mellandepå. Fortfarande var det mesta av dieseln för eget bruk, men även bekanta tankade sina bilar vid deras depå.

Verksamheten växte. De lät ibland bli att pumpa all beställd diesel i kundernas tankar. Resten pumpades över i ett tomt fack i tankbilen. Räkneverket visade att rätt mängd levererats, samtidigt som de hade ett fack med diesel som de själva kunde ta hand om. Tillgreppen handlade nu varje gång om tusentals liter. De skaffade fler IBC-tankar och ”kunder”. För att undvika uppmärksamhet med tankbilen skaffade de även en skåpbil som de ibland använde för att transportera och leverera stulen diesel.

Enligt polisens beräkningar har de båda chaufförerna mellan 7 september 2009 och 21 november 2011 stulit 123 394 liter diesel till ett värde av 1 654 688 kronor. De har erkänt stölderna men hävdar att mängden diesel de stulit och levererat till olika köpare är högst 40 000 liter.

Norrköpings tingsrätt konstaterar nu att det genom vittnesförhör och polisens beräkningar är styrkt att de båda chaufförerna vid 56 tillfällen totalt stulit åtminstone 80 000 liter från arbetsgivaren Hoyer. Värdet av det stulna överstiger 800 000 kronor. Med hänsyn till värdet av det stulna och till att chaufförerna ”manipulerat tankbilens system och missbrukat sin ställning som ansvariga för den last de haft på tankbilen är gärningarna att betrakta som grov stöld”.

Bägge lever under ordnade förhållanden och enligt tingsrättens bedömning saknas det anledning att tro att de på nytt kommer att göra sig skyldiga till liknande brottslighet. De döms därför till villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst. ”Om fängelse istället hade valts som påföljd skulle fängelse 11 månader ha dömts ut” påpekar tingsrätten.

Två av chaufförernas ”kunder” döms för häleri till villkorlig dom och 80 dagsböter vardera för att ha köpt minst 9 000 respektive 6 000 liter diesel.

Läs även:

Stal 80 kubik diesel från sin arbetsgivare

Om artikeln

Publicerad: 2014-01-03 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselstöld Hoyer Rättsfall