Indraget körkort – hinder för rattfyllerimål

En 64-årig man och en 54-årig kvinna som i varsitt mål stått åtalade för grovt rattfylleri slipper både rättegång och fängelsestraff. Båda hade direkt blivit av med körkortet på grund av rattfylleriet, och med hänvisning till förbudet mot dubbelbestraffning har nu Helsingborgs tingsrätt i båda fallen beslutat att avvisa åtalet.

Som Proffs tidigare berättat så kom Högsta domstolen i somras fram till att det inte var möjligt att påföra en person skattetillägg och sedan åtala denne för skattebrott, för samma gärning. Eller vice versa. Det stred mot Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden, det vill säga man ska inte bli lagförd (och dömd) två gånger för samma sak.

Högsta domstolens beslut kommer att få stor betydelse för bland annat åkeriföreträdare som dömts för skattebrott och fått skattetillägg (som exempelvis i Skaraslättshärvan).

Nu visar det sig att beslutet också kan få en del andra, och oförutsedda, effekter.

Den kvinna som åtalades vid Helsingborgs tingsrätt greps för grovt rattfylleri den 21 september i år. Polisen tog direkt hand om körkortet, och Transportstyrelsen beslöt 21 oktober att återkalla hennes körkort på två år. Hon åtalades den 3 oktober.

Mannen greps för grovt rattfylleri den 2 oktober. Även då tog polisen direkt hand om körkortet. Transportstyrelsen beslöt sedan 25 oktober att återkalla mannens körkort på två år. Åtal väcktes den 4 oktober.

I bägge fallen hävdade de åtalade att det kunde ifrågasättas om inte den svenska ordningen, som innebär att körkortsåterkallelse och ansvar för trafikbrott prövas i två olika förfaranden, strider mot Europakonventionen.

Helsingborgs tingsrätt konstaterar att körkortsåterkallelse är att räkna som straff.

Det kom också Hovrätten för Västra Sverige fram till nyligen i ett mål där en 63-årig man blivit av med körkortet efter att ha kört 105 km/tim på en 60-sträcka. Det hindrade dock inte hovrätten från att döma mannen, som också åtalats för fortkörningen, för förseelse mot trafikförordningen. Även i det fallet ansåg den åtalade att åtalet stred mot förbudet i Europakonventionen, han hade ju redan straffats i och med att körkortet återkallades i två månader. Hovrätten hävdade att det var fel, det handlade inte om två oberoende prövningar av samma gärning (fortkörning) och fastställde tingsrättens dom på 4 000 kronor i penningböter.

Helsingborgs tingsrätt resonerar på ett annat sätt. Redan då polisen tog hand om körkorten för de båda rattfylleristerna inleddes det rätten kallar ”förfarande för återkallelse av körkort”. Och eftersom det redan pågick ett förfarande om sanktion (straff) när åtal väcktes (ett nytt förfarande) så avvisas åtalen. Allt med hänvisning till Europakonventionen och dubbelbestraffningsförbudet.

Åklagaren har nu tiden fram till 23 december på sig att överklaga tingsrättens beslut.

Om artikeln

Publicerad: 2013-12-06 15:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Dubbelbestraffning Rattfylleri Rättsfall