Danmark höjer rösten i cabotagefrågan

Den danska transportministern, Pia Olsen Dyhr, tillsammans med transportministrarna från Finland, Belgien, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland har skickat ett brev till transportkommissionär Siim Kallas med en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå ett förtydligande av reglerna om cabotage.

– De befintliga reglerna om cabotage har visat sig vara oklara och svåra att administrera praktiskt. Detta skapar osäkerhet i branschen. Vi har sett en serie av olyckliga exempel på hur man har försökt att kringgå reglerna och på så sätt skaffat sig konkurrensfördelar genom social dumpning. Vi vill vi ha ett slut på nu, säger den danska transportministern, Pia Olsen Dyhr.

– Tiden är inte mogen för ytterligare liberalisering av cabotaget. Det är absolut nödvändigt att vi får de befintliga reglerna att fungera korrekt. Det är viktigt att, inte minst EU-kommissionen inser det.

– Jag och ett antal europeiska kolleger uppmanar EU-kommissionen att snarast föreslå ett förtydligande av cabotagereglerna, för att på så sätt säkra en konsekvent tillämpning av reglerna i hela Europa. Illojal konkurrens genom social dumpning måste stoppas, menar Pia Olsen Dyhr.

– Jag är glad att mitt initiativ för att få klargjort reglerna har fått stöd av flera andra länder. Det visar att vi inte är ensamma om vår oro. När vi står enade med andra länder, är det lättare att få igenom våra synpunkter.

– Vårt brev är kopplat till andra initiativ som den danska regeringen har initierat inom detta område. Vi höjer bötesbeloppen för brott mot cabotagereglerna och vi förstärker polisens kontroll- och utredningsverksamhet, avslutar Pia Olsen Dyhr.

Om artikeln

Publicerad: 2013-12-10 15:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Danmark EU-kommissionen