Hovrätt friar rattfyllerist – kan ha kört i sömnen

En man i 40-årsåldern stoppades med 2,54 promille i blodet när han nattetid körde lätt lastbil i Göteborg.
Tingsrätten dömde honom till två månaders fängelse för grovt rattfylleri. Nu har Hovrätten för västra Sverige friat honom, och skälet är att det inte kan uteslutas att han kört i sömnen.

Den polis som stoppade 40-åringen uppfattade honom som väldigt berusad. I övrigt noterade han inget anmärkningsvärt, vare sig i fråga om mannens beteende eller kläder.

Den onyktre lastbilschauffören hävdade i förhör att han inte varit medveten om att han kört bilen eftersom han drabbats av sömngång. Det hade inträffat tidigare vid ett tiotal tillfällen, och han hade då bland annat städat, gjort smörgåsar och tagit på sig skidkläder.

Mannen hade den aktuella dagen uppehållit sig på den lokala puben i omkring fyra timmar, och då druckit 2-3 glas vin och någon öl. Han var berusad när han gick hem vid femtiden på kvällen. Hemmavid hade han druckit ytterligare 3-4 öl. Efter att ha tittat på nyheterna tog han sin sömnmedicin och somnade omkring halv elva. Han vaknade upp först när han stoppades av polis 600 meter från sin bostad.

Göteborgs tingsrätt trodde honom inte utan menade att berättelsen framstod som en efterhandskonstruktion.

Han hade vid två tidigare tillfällen dömts för grovt rattfylleri, 6 respektive 15 år tidigare. Med hänsyn till den höga alkoholhalten och att det var fråga om återfall dömde Göteborgs tingsrätt honom i november förra året till två månaders fängelse.

Lastbilschauffören överklagade domen. Han åberopade i hovrätten såväl vittnen som kunde styrka att han brukade gå i sömnen, som läkarintyg som visade att kombinationen av alkohol och de mediciner han tog kan ha förstärkt vanan att gå i sömnen. Medicinerna kan också enligt läkarintyget ge biverkningar i form av desorientering och hallucinationer.

Det kan givetvis ifrågasättas om det överhuvudtaget är möjligt att under sömngång föra en lätt lastbil under de omständigheter som 40-åringen påstår sig ha gjort påpekar Hovrätten för västra Sverige.

Men åklagaren har inte åberopat någon bevisning utan endast ifrågasatt mannens uppgifter. 40-åringen har å sin sida åberopat bland annat läkarintyg.

I avsaknad av någon utredning som talar i annan riktning anser hovrätten att det inte kan uteslutas att mannen den aktuella natten kört bil en kort sträck under sömngång. Det finns heller inte någon utredning som tyder på att han varit medveten om att intaget av mediciner i kombination med alkohol kunde förstärka en sömngång.

Därmed finns varken uppsåt eller så kallat likgiltighetsuppsåt, och därför ogillar en enig hovrätt åtalet.

Om artikeln

Publicerad: 2013-10-08 08:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Hovrättsdom Rattfylleri Rättsfall