Akkafrakt investerar 35 miljoner i nytt affärsområde

Akkafrakt har köpt den så kallade Siporex-fastigheten i Dalby utanför Lund i Skåne. Området motsvarar 85 fotbollsplaner till ytan och kommer att bli navet i det nya affärsområdet Recycling. Sammanlagt investerar företaget 35 miljoner kronor och börjar sortera byggavfall i egen regi.

– Affärsområde Recycling bidrar till att Akkafrakt kan växa, skapa transporter för våra delägare och samtidigt göra oss mer konkurrenskraftiga, säger Lars Heidenberg, vd på Akkafrakt.

Just nu pågår rekrytering av en affärsområdeschef vars främsta uppgift kommer att bli att bygga upp verksamheten. Återvinningsarbetet ska bedrivas både utomhus och inomhus i en 5 000 kvadratmeter stor byggnad, med start den 1 november i år.

Tidigare samlade Akkafrakt endast in material utan att sortera det själv. Nu ska det insamlade avfallet från byggarbetsplatser i Skåne sorteras och återvinnas.
– En bonus för Akkafrakt är att affärsområdet Entreprenad effektiviseras genom förkortade transporttider av asfalt, grus och makadam som hämtas hos grannen Sydsten i Dalby stenbrott, berättar Heidenberg vidare.

Den nu förvärvade fastigheten har idag ett antal befintliga hyresgäster. Dessa påverkas inte av Akkafrakts köp.

Om artikeln

Publicerad: 2013-10-01 14:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Akkafrakt Ekonomi Företagsnyheter