Mångmiljonkrav mot Andreassons står fast

Arbetsdomstolen har nu hållit muntliga förberedelser i målet mellan Transportarbetareförbundet och Andreassons Åkeri i Veddige. Och Transport står fast vid sitt krav att åkeriet ska betala 20 miljoner kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Transport stämde Andreassons inför Arbetsdomstolen en första gång i november förra året. Då gällde det en enskild lastbilschaufför från Polen, och Transports skadeståndskrav var då 400 000 kronor.

Ungefär samtidigt krävde Skatteverket i ett omprövningsbeslut Andreassons på över 10 miljoner kronor i uteblivna arbetsgivaravgifter för år 2010. Åkeriet hade hyrt in utländska egenföretagare som chaufförer, men eftersom dessa saknat både F-skattsedel och så kallat A1-intyg så ska nu Andreassons betala arbetsgivaravgifter för dem hävdade Skatteverket.

Den utredning Skatteverket gjort visade i allt väsentligt att de omkring 200 inhyrda egenföretagarna arbetat under anställningsliknande förhållanden.

Sammantaget medförde Skatteverkets utredning och omprövningsbeslut att Andreassons underlag för arbetsgivaravgifter ökades med 30 367 267 kronor, motsvarande chaufförernas undanhållna löner. Det ledde i sin tur till att åkeriet ska betala 9 501 493 kronor i arbetsgivaravgifter. Dessutom blev det 950 149 kronor i skattetillägg. Med ränta blev slutsumman 10 697 110 kronor (beslutet är överklagat och målet är ännu inte avgjort).

Några dagar före jul lämnade Transport in ännu en stämningsansökan till Arbetsdomstolen, som omfattade Andreassons samtliga chaufförer. Förbundets skadeståndskrav var nu 20 miljoner kronor.

Transport underkände, precis som Skatteverket, Andreassons upplägg med att anlita utländska chaufförer som uppdragstagare. De utför enbart arbete åt bolaget, kör bolagets lastbilar och tar enbart instruktioner från bolagets företrädare. Upplägget syftar bara till att kringgå kollektivavtalet hävdade förbundet. Samtliga chaufförer var att anse som arbetstagare vid bolaget.

Genom upplägget har Andreassons enligt Transports beräkningar bara behövt betala hälften av den ersättning som ska utgå enligt avtalet. Lågt räknat har åkeriet därigenom tjänat 10 000 kronor per chaufför och månad. Totalt per månad drygt 1,3 miljoner kronor. Räknat två år tillbaka i tiden blir bolagets vinning 32,4 miljoner kronor. De 20 miljoner som begärts i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott är utifrån dessa förutsättningar skäligt framhöll Transport.

Enligt uppgifter i tidningen Transportarbetaren står skadeståndskravet fast efter de muntliga förberedelserna i Arbetsdomstolen. Huvudförhandling i målet är planerad till slutet av oktober.

Om artikeln

Publicerad: 2013-04-16 11:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Andreassons Åkeri Rättsfall Skattebrott