Fotograf: Krook & Tjäder

Schenkers hamnsatsning kan ge 150 nya jobb

Schenker Logistics AB:s lager på 50 440 kvadratmeter vid Landvetter flygplats är redan fullt och går inte att bygga ut mer.
- Tillsammans med Göteborgs Hamn bygger vi nu ett nytt logistikcenter på 24 000 kvadratmeter precis intill hamnen i Arendal, säger Mats Olsson, vd Schenker Logistics AB.
När byggnaden är på plats beräknas verksamheten sysselsätta mellan 100 och 150 personer.

Det nya logistikcentret ska stå klart i december 2013.
– Läget är perfekt för gods som kommer in via hamnen, och eftersom vägnätet är under utbyggnad kommer det att bli ännu bättre, säger Mats Olsson.
– Det nya logistikcentret kommer att generera nya importvolymer och stärker vår position som hela Sveriges hamn, säger Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn AB.

Logistik- och lagerbranschen är en marknad som växer kraftigt i Sverige – främst i Göteborgs- och Stockholmsregionen. Med det nya centret stärker och dominerar Schenker Logistics AB nu marknaden i Göteborg av 3PL-bolagen (tredjepartslogistik).
– Göteborg har ett idealiskt logistikläge för stora importkunder. Närheten till hamnen och övrig infrastruktur gör att man når storstadsområdena Stockholm, Oslo, Malmö/Köpenhamn och Göteborg inom ett dygn, säger Mats Olsson.

Det nya centret blir en toppmodern miljöbyggnad som är byggd enligt kraven på en så kallad ”Green Building” där energianvändningen är sänkt med minst 25 procent jämfört med kraven i Boverkets byggregler (BBR).
Bland annat minskas förbrukningen av elektricitet och värme genom extra isolering i tak och väggar.

Om artikeln

Publicerad: 2012-12-21 11:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmarknad Företagsnyheter Schenker