Det var här på Vallviks Bruk som olyckan inträffade.Fotograf: Rottneros AB / Arkivbild

Åkeri vill halvera företagsbot

Arbetsplatsolycka till Högsta domstolen

Vad ska en arbetsgivare betala efter en arbetsplatsolycka, vad är en rimlig företagsbot?
Sten Olofssons Åkeri AB dömdes att betala 300 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Boten borde vara högst 150 000 ansåg åkeriet och överklagade, och nu har Högsta domstolen beslutat pröva frågan om företagsbotens storlek.

Tillsammans med två andra nyanställda skulle Leif Öhman 15 september 2008 rengöra en mesacistern på Vallviks Bruk (mesa är en mellanprodukt i pappersbrukens återvinning av kemikalier och innehåller frätande svaglut). De visste inte att mesan var frätande, hade inte fått några säkerhetsinstruktioner eller någon skyddsutrustning.

Innan arbetsdagens slut hade Leif Öhman fått svåra kemiska brännskador. Båda benen måste opereras och hud transplanteras. Han tvingades tillbringa flera veckor på sjukhus. Av skadorna har han blivit extremt känslig för kyla och värme (Proffs nr 12-2010 och 2-2011).

Kammaråklagare Christer B Jarlås vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte talan om företagsbot. Personal vid Sten Olofssons Åkeri hade gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada hävdade han. Om man följt arbetsmiljölagens krav och Öhman fått ordentlig skyddsutrustning och tillräcklig information om hur han skulle arbeta säkert hade han med största sannolikhet inte skadats.

Inför Hudiksvalls tingsrätt medgav åkeriet de faktiska omständigheterna som åklagaren beskrivit dem. Man gick också med på att betala företagsbot men invände att beloppet skulle vara väsentligt lägre än de 400 000 kronor åklagaren begärt.

Även det belopp som Hudiksvalls tingsrätt sedan bestämde, 300 000 kronor, var för högt ansåg Sten Olofssons Åkeri och överklagade domen till Hovrätten för nedre Norrland. Man accepterade domen i sak, men ville att hovrätten skulle ändra tingsrättens dom så att företagsboten sattes till 150 000 kronor.

Men hovrätten ansåg att omständigheterna sammantaget var sådana att företagsboten inte borde sättas lägre än vad tingsrätten gjort. Och därför fastställdes tingsrättens dom. Åkeriets dåliga ekonomi var inte tillräckligt skäl för att jämka företagsboten.
Sten Olofssons Åkeri AB överklagade även hovrättens dom.

Högsta domstolen, HD, har nu beslutat ta upp tre mål där arbetsgivare överklagat och begärt en sänkning av företagsboten. Det är, förutom Sten Olofssons Åkeri, Öresundschark AB som dömts att betala 300 000 kronor i företagsbot sedan en reparatör skadat sig i en maskin där ett skydd tagits bort och Göteborgs Fryshus Service AB som dömts att betala 500 000 kronor sedan en semestervikare fallit fyra meter från ett pallställ.

HD:s besked om vad som är en rimlig företagsbot lär inte komma förrän en bit in på nästa år.

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-27 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsplatsolycka Leif Öhman Rättsfall Vallviks bruk