Leif Öhman

Listar alla artiklar taggade med: Leif Öhman

Åkeri vill halvera företagsbot

Arbetsplatsolycka till Högsta domstolen

Vad ska en arbetsgivare betala efter en arbetsplatsolycka, vad är en rimlig företagsbot?
Sten Olofssons Åkeri AB dömdes att betala 300 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Boten borde vara högst 150 000 ansåg åkeriet och överklagade, och nu har Högsta domstolen beslutat pröva frågan om företagsbotens storlek.

Gelins KGK