DEN OLAGLIGA YRKESMÄSSIGA TRAFIKEN
Fotograf: Thomas Morell

Polska lastbilar kör i skytteltrafik för Trafikverket

Thomas Morell: "Transporterna är olagliga"

Betongfundament som ska användas vid utbyte av kontaktledningsstolpar, på uppdrag av Trafikverket, levereras med olagliga transporter. Det skriver Thomas Morell, regionchef hos Sveriges Åkeriföretag i Skaraborg i ett pressmeddelande.

Trafikverket ska byta ut ett stort antal kontaktledningsstolpar utmed västra stambanan och just nu läggs ett lager med betongfundament upp på en tomt i Tidan.

Thomas Morell har på senare tid fått ta emot ett stort antal påringningar från människor i området kring Tidan som reagerat över transporterna, där utländska fordon används för transporten mellan betongindustrin i Brännebrona och lagringsplatsen i Tidan.

Igår, måndagen den 13 augusti begav sig Morell därför ut för att följa transporterna, som antas vara olagliga.

Transporterna som utförts av två polskregistrerade fordon har pågått under en period och de fortsatte även på måndagen den här veckan, skriver Thomas Morell i ett pressmeddelande.
– Minst fem turer per dag och fordon har körts mellan Brännebrona och Tidan. Åtta betongfundament per tur och fordon och cirka 400 fundament ligger just nu i Tidan, förklarar Morell.

– Omfattningen av transporterna överstiger med god marginal reglerna för cabotagetrafik. Så vitt känt är, saknas dessutom nyttjanderättsavtal på fordonen och därmed är transporten att betrakta som olaga yrkesmässig trafik, säger Thomas Morell.

– Det finns också ett beställaransvar i Yrkestrafiklagen (SFS 1998:490)6 kapitlet 2§ och här måste polisen utreda vem som har beställaransvar, tillägger han.

En polisanmälan inlämnades formellt under måndagskvällen till polismyndigheten i Västra Götaland. Även skattebrottsenheten på Skatteverket har fått information om transporterna.

De transporter som avbröts under gårdagen, återupptogs idag (tisdag) på morgonen enligt vittnen på plats. Strax efter klockan 6 observerades fordonen vid E20 Karleby i riktning mot Mariestad.

– Ska vi få bukt med den allt mer omfattande verksamheten med olaga yrkesmässig trafik, måste myndigheterna agera kraftfullt mot de aktörer som bryter mot gällande lagstiftning. Det finns fängelse med i straffskalan så det är fråga om allvarlig brottslighet, avslutar Thomas Morell.

Om artikeln

Publicerad: 2012-08-14 08:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Olaga yrkesmässig trafik Thomas Morell