Fotograf: Proffs

Dieselavgaser orsakar cancer

Internationella cancerforskningsinstitutet, IARC, har uppgraderat dieselavgaser och placerar dem nu i samma riskgrupp som exempelvis asbest och arsenik.
Exponering för dieselavgaser anses främst kunna ge upphov till lungcancer.

FN-organet IARC, med huvudkontor i franska Lyon, har till uppgift att internationellt förebygga och bekämpa cancer.

IARC listar olika ämnen i riskgrupper. Från grupp 4, som innebär att ämnet troligen inte är cancerframkallande för människor, till grupp 1, som innebär att ämnet är känt cancerframkallande. I grupp 1 återfinns ämnen som exempelvis asbest, arsenik och bensen.

Nu har en expertgrupp inom IARC konstaterat att det finns skäl att uppgradera dieselavgaser från grupp 2A, ämnen som troligen är cancerframkallande, till grupp 1.

Per Gustavsson, professor i arbets- och miljömedicin vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet i Stockholm, har suttit med i expertgruppen, och han säger till TT att gränsvärdet för dieselavgaser bör ses över.
– Jag tycker att Arbetsmiljöverket bör starta en revidering av sitt gränsvärde, för det är ett värde som är ganska högt, och det finns verkligen anledning att genomföra en sänkning av det.

Det finns ett stort antal studier som ligger bakom slutsatsen att dieselavgaser ökar risken för lungcancer.
– I stort sett alla studier av god kvalitet visar ett samband mellan dieselavgaser och lungcancerrisken, justerat för rökning, säger Per Gustavsson.

Dieselavgaser har länge setts som ett allvarligt problem för dem som arbetar i gruvor och med tunnlar. Och att avgaserna innebär hälsorisker för befolkningen i storstäder är känt sedan tidigare, men luften i storstäderna innehåller också andra partiklar och föroreningar.
– Man vet inte i hur hög grad storstadsbefolkningens ökade cancerrisk beror på diesel, men vi vet att man bör sänka partikelnivåerna i våra storstäder, och där är dieselavgaserna en viktig faktor, säger Per Gustavsson.

Hur oroad bör då en vanlig svensk vara av uppgraderingen av dieselavgasernas farlighet?
– Jag tycker att de arbetsmiljöer där man jobbar med dieselavgaser med motorer som inte har partikelfilter, där bör man verkligen se över om man har en säker miljö. För det finns teknik för att minska avgaserna från dieselfordon.

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-13 11:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Dieselavgaser Hälsa Miljö