Dieselavgaser

Listar alla artiklar taggade med: Dieselavgaser

Dieselavgaser orsakar cancer

Internationella cancerforskningsinstitutet, IARC, har uppgraderat dieselavgaser och placerar dem nu i samma riskgrupp som exempelvis asbest och arsenik.
Exponering för dieselavgaser anses främst kunna ge upphov till lungcancer.

Nokian