Åklagare kräver företagsbot på miljonbelopp för dödsolycka

Hydraul Mekanik i Gävle AB och Industrirörteknik i Gävle AB har åtalats för en olycka i maj 2010 då en lastväxlare föll ned och klämde ihjäl en 27-årig kvinnlig receptionist och skadade en manlig reparatör i 20-årsåldern. Åklagaren yrkar på företagsbot om minst 1 miljon kronor för vart och ett av företagen.

En lastbil från Gävle Alltransport hade lämnats in till Hydraul Mekanik för byte av en ventil på en boggilyft. Hydraul Mekanik i sin tur hade anlitat en reparatör från Industrirörteknik att utföra reparationen.

I samband med reparationsarbetet anslöt receptionisten från Hydraul Mekanik för att ge ytterligare information. När de båda står böjda in under den upplyfta lastväxlaren faller den plötsligt ned. Receptionisten kläms ihjäl mellan tippram och hjälpram. Reparatören, som nästan helt hinner undan, träffas av lastväxlaren över rygg och axlar men skadas inte allvarligt.

Miljöåklagare Christer B Jarlås vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund har nu väckt talan om företagsbot. Han hävdar att ansvarig personal vid Hydraul Mekanik och Industrirörteknik gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott med vållande till annans död och framkallande av fara för annan.

Inget av bolagen har tillräckligt riskbedömt arbetet under upplyft last. En riskanalys hade kunnat leda fram till förbud att arbeta under upplyft last, eller att upplyft last alltid måste säkras med stöttor eller liknande innan arbete får påbörjas. Flera åtgärder hade kunnat vidtas så att inte lastväxlaren kunnat falla ner och vålla receptionistens död och framkalla fara för reparatören anser åklagaren.

Jarlås yrkar att Hydraul Mekanik och Industrirörteknik ska åläggas en företagsbot om minst en miljon kronor vardera.
Målet kommer att avgöras vid Gävle tingsrätt.

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-25 18:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljömål Dödsolycka Företagsbot Rättsfall