TransportGruppen

Listar alla artiklar taggade med: TransportGruppen

I vilket syfte letar jurister efter luckor i lagen?

I det fall du vet vad en lag är avsedd för ? respektera den. Följ den. Att nagelfara lagtexter i syfte att finna luckor som kan utnyttjas för att kringgå lagens egentliga syfte, borde kriminaliseras, enligt min kanske något naiva uppfattning.

Gelins KGK

Optimismen vinner mark

TransportIndikatorn för kvartal 1, 2013, ökar med 21 enheter och landar på plus 1. Andelen företag som är optimistiska är lika stor som andelen företag som är pessimistiska.

Prenumeration 2020-09

Ökad framtidstro inom transportnäringen

Andelen företag inom transportnäringen som ser positivt på framtiden, har stigit jämfört med sista kvartalet 2011. Men även om skillnaden i framtidstro är stor så är andelen som är optimistiska till branschens utveckling de närmaste tre månaderna bara något fler än de som är pessimistiska (28 mot 21 procent).

Daf

TransportGruppen:

Transports varsel skadar den svenska modellen

Igår, den 11 april, varslade Transportarbetareförbundet om sympatiåtgärder för att stödja den hotande konflikt som Handelsanställdas förbund har utlyst. Varslet avser blockad mot transporter till och från företag och arbetsplatser som omfattas av Handels varsel. Sympatiåtgärderna träder i kraft lördagen den 21 april. Ett oansvarigt beteende av både Handels och Byggnads anser TransportGruppen.

Gelins KGK