Alla trafikanter samt buss- och taxiresenärer måste kunna lita på att yrkesförarna har behörighet att köra sitt fordon. Fotot är endast en illustration. Fordon och personer på bilden har inget med artikeln att göra. Fotograf: MAN

Transportföretagen måste ges möjlighet att garantera säkerheten

Taxiförarlegitimation, körkort och högre behörigheter hos yrkesförare dras dagligen in av olika orsaker utan att arbetsgivaren informeras. Det kan till exempel innebära att dömda brottslingar idag kan fortsätta att jobba som yrkesförare utan att arbetsgivaren får veta att deras förarbehörighet har blivit indragen.
Nu kräver NTF, Svenska Bussbranschens Riksförbund och Svenska Taxiförbundet att arbetsgivaren måste få en rimlig chans att vidta nödvändiga åtgärder så att samtliga transporter sker på ett trafiksäkert sätt. Och de får medhåll från Proffs krönikör, före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem.

Svenska Bussbranschens Riksförbund och Svenska Taxiförbundet kräver i en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet att man inför ett system där buss- och taxiföretagen får en automatisk, digital återkoppling från Transportstyrelsen när en förares körkort eller taxiförarlegitimation ogiltigförklarats eller återkallats.

Svenska buss- och taxiföretag har enligt lag skyldighet att kontrollera att föraren har giltig behörighet vid anställningen, samt att vidta åtgärder om föraren får den ogiltigförklarad eller återkallad. Samtidigt saknas ett system där Transportstyrelsen informerar arbetsgivaren om sådana förändringar.

Istället förväntas den förare som får sitt körkort eller taxiförarlegitimation ogiltigförklarat eller återkallat att självmant meddela sin arbetsgivare, vilket inte alltid sker.
– Detta är mycket anmärkningsvärt då det skapar en otrygg och osäker situation för resenärerna och innebär en stor rättsosäkerhet för arbetsgivaren, som riskerar böter eller fängelse samt att få sitt trafiktillstånd återkallat, säger Thomas Winskog, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Yrkestrafiklagstiftningen genomgår stora förändringar, vilket skapar ett utmärkt tillfälle att komma till rätta med problemet. Till utredningen, Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76), har Svenska Bussbranschens Riksförbund och Svenska Taxiförbundet föreslagit att beställningscentraler och företag per automatik ska få meddelande om en anställd förlorat körkortet eller taxiförarlegitimationen.

Utredaren hänvisar dock, på oklara grunder, till att en sådan ordning eventuellt skulle kunna kränka förarens integritet.
– Utredaren skjuter bredvid målet, eftersom skälet för återkallandet är fullständigt ointressant för buss- och taxiföretagen. Det väsentliga är att få en automatisk, digital återkoppling om att en behörighet har ogiltigförklarats eller återkallats, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksförbund.

NTF har också gjort en skrivelse i samma ärende, med den skillnaden att man adresserat den till Transportstyrelsen.
– Det här är inte bara viktigt vid persontransporter i taxi, hela åkerinäringen inklusive bussföretagen och firmabilstrafiken har samma problem, säger Jan Sandberg vd för NTF.
– Vi vill öka säkerheten för resenärer och andra trafikanter genom att få tillgång till transportstyrelsens uppgifter om indragna behörigheter. NTF som oberoende part kan värna den personliga integriteten samtidigt som arbetsgivaren ges möjlighet att garantera säkra transporter.
I sitt brev till Transportstyrelsen öppnar NTF upp för en diskussion som man alltså vill ska leda till säkrare resor och en ökad trafiksäkerhet.

Sven-Erik Alhem, är före detta överåklagare och numera samhällsdebattör – och krönikör i tidningen Proffs. I nästkommande krönika (nr 2-2012) kommer även han att beröra ämnet.
– Staten måste ha en ordning som innebär att det inte ska vara möjligt att köra taxi för en förare som har dömts för ett sexual- eller våldsbrott, menar han i sin kommande krönika.

Om artikeln

Publicerad: 2012-01-30 16:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Körkortsbehörighet Rapportering Taxilegitimation Transportstyrelsen