Taxilegitimation

Listar alla artiklar taggade med: Taxilegitimation

Alla trafikanter samt buss- och taxiresenärer måste kunna lita på att yrkesförarna har behörighet att köra sitt fordon. Fotot är endast en illustration. Fordon och personer på bilden har inget med artikeln att göra. Fotograf: MAN

Transportföretagen måste ges möjlighet att garantera säkerheten

Taxiförarlegitimation, körkort och högre behörigheter hos yrkesförare dras dagligen in av olika orsaker utan att arbetsgivaren informeras. Det kan till exempel innebära att dömda brottslingar idag kan fortsätta att jobba som yrkesförare utan att arbetsgivaren får veta att deras förarbehörighet har blivit indragen.
Nu kräver NTF, Svenska Bussbranschens Riksförbund och Svenska Taxiförbundet att arbetsgivaren måste få en rimlig chans att vidta nödvändiga åtgärder så att samtliga transporter sker på ett trafiksäkert sätt. Och de får medhåll från Proffs krönikör, före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem.