Fortsatta problem på vägarna efter stormen

Den storm som under natten mot måndag drog in över Sverige har lett till omfattande påverkan på vägar och järnvägar genom bland annat nedblåsta träd och skadade kontaktledningar. Trafikverket uppmanar bilister att inte ge sig ut på vägarna i området från Dalarna och norrut till och med Jämtland/Västernorrland. Det råder dessutom mycket halt väglag i vissa delar av norra Sverige.

Skadorna efter stormen är fortfarande svåra att helt överblicka. Röjningsarbetet har kommit igång på de flesta platser och Trafikverket arbetar intensivt med att identifiera skador och hinder på väg och järnväg och åtgärda dessa. Vissa större vägar är nu helt öppna i de berörda områdena.

Läget på vägarna:
I ett område från Örebro län, via Dalarna, Gävleborgslän och upp till och med Jämtland och Västernorrlands län har ett stort antal träd fallit över vägarna under den gångna natten. I Örebro län är europavägarna nu öppna, samt en stor del av riksväg 70. Där återstår endast visst uppröjningsarbete norr om Sala. E4 är öppen längs hela norrlandskusten. E14 är också farbar. Trafikverket uppmanar dock bilister att iaktta stor försiktighet om man måste ge sig ut på vägarna i Dalarna och norrut till Jämtland och Västernorrland, framför allt på de mindre vägarna där mycket röjningsarbete återstår på vissa ställen. Det råder dessutom mycket halt väglag i vissa delar av norra Sverige. Trafikverket prioriterar i nuläget uppröjning av vägnätet, då det finns bilister som sitter fast ute på vägarna på grund av nedblåsta träd.

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-26 21:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Framkomlighet Storm Trafikverket Väglag