MÅNADENS LEDARE

”Det finns inget mer vi kan ta fram”, sa forskaren

Flera i vägtransportbranschen har länge, på olika sätt, uttryckt såväl sin uppgivenhet som sin frustration över att många delar av näringen inte mår bra. Vi har i redaktionella texter försökt att med alla medel belysa missförhållandena som råder. På senare tid har vi dessutom, i vår nya mediekanal ”En Riktig Chaufförspodd, tagit upp problematiken och försökt sätta fingret på orsaken till att det ser ut som det gör. Runt midsommar gör vi ytterligare ett försök.

I ”midsommaravsnittet” tar vi upp trafikpolisens utveckling med våra gäster, f.d. läraren på Polishögskolan Sören Wictorsson och forskaren Stefan Holgersson, som dessutom arbetar som polis. Ingen bör med andra ord kunna ifrågasätta kompetensen hos gästerna. Brister i såväl polisledningen som från regeringshåll har bidragit till utarmningen av svensk trafikpolis. Det är en högst komprimerad sammanfattning av det avsnittet.

I ett annat avsnitt som vi publicerade i början av juni medverkade åkeriägaren Kaj Johansson och juristen Tommy Pilarp. Kaj har full koll på åkeribranschens sett ur ett praktiskt perspektiv. Tommy kan lagstiftningen på sina fem fingrar. Läs mer om det avsnittet på sidan 9.

Gemensamt för de båda avsnitten är att mycket av det som sägs grundas på idel erfarenhet och stor kunskap om ämnena som diskuteras. En annan gemensam nämnare är att politiska beslut – eller kanske snarare avsaknaden av politiskt engagemang – är anledningen till den oreda som råder inom vägtransportbranschen.

En stilla undran är ju därför; Varför detta politiska ointresse för branschfrågorna?
Det pratas som bekant en hel del från regeringshåll om ”ordning och reda”. Istället är det allt annat som märks när man väl sätter fötterna i verkligheten.

En annan forskare som vi ännu inte har gjort någon podd med (men som vi sannolikt snart kommer att göra) är logistikforskaren på Iowa State University, USA, Henrik Sternberg. Henrik som även är ”pappa” till Cabotagestudien vars femte version rullades ut 2020, presenterade för några veckor sedan (under Vägtrafikfokus) delar av de nya analyser som gjorts från datainsamlingen från frivilliga som ”taggat” utländska fordon.

Henrik summerar sina studier för Proffs och menar att ”Nu har vi gjort detta under åtta år och de har fått allt från regelefterlevnad, miljöeffekter sett över hela Sverige och lokalt samt en mängd andra data. Det finns ingenting mer vi kan ta fram längre i form av bevismaterial. -//- Det finns inga ursäkter längre att inte vidta åtgärder – såvida man inte beslutar att strunta i åkerinäringen”, säger han.

Ännu en gång landar alltså en tung rapport på politikernas bord. Vågar vi tro på att någon i regeringen vidtar några åtgärder – eller åtminstone läser det Henrik Sternberg har kommit fram till? Kanske är det att hoppas på för mycket?

Sverigedemokraten Thomas Morell skrev nyligen en debattartikel som vi publicerade på vår nyhetssajt.
Han skriver bland annat; ”Just nu befinner sig den svenska åkerinäringen i en situation där regeringen inte lyckats på någon punkt i kampen mot den oseriösa och olagliga trafiken. Den största prestation som regeringen lyckat med, är att skryta och ägna sig åt innehållslöst tomprat i sju år. Det är pinsamt! De kan inte på något sätt undkomma ansvar genom att säga att de inte såg det komma, ty det är många i branschen som har påtalat situationen gång på gång.”.

Det är svårt att med nyktra ögon påstå att Morell är ute på djupt vatten.

Märk väl att ingen som vi nämner och/eller citerar, som kämpar för branschens väl och ve, talar i termerna att det är ”svenska åkerier” som har det tufft. Även utländska transportörer drabbas av den osunda konkurrensen. Ha det bakom örat, för det är väldigt, väldigt viktigt!

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-24 12:00
Kategori: Ledare
Taggar: En Riktig Chaufförspodd Forskning Podcast Politik