MÅNADENS LEDARE

Varför duckar Eneroth för mina frågor?

Du som har läst Proffs de senaste åren känner troligtvis till att vi många gånger har efterlyst de etthundra så kallade ”cabotagemiljonerna” som regeringen säger sig ha tillfört Polismyndigheten i syfte att dra åt tumskruvarna på cabotagefuskarna. I ord låter det som en god sak, men i ”handling” blev det mest pannkaka.Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) har vid flera tillfällen fått frågan om han känner till att pengarna har gått till annat inom myndigheten. Varje svar, de gånger vi fått svar, har varit undvikande.

Att en minister inte svarar på medias frågor är beklämmande. Vi får lägga ner redaktionell tid på att formulera och skicka frågorna. Ministrarnas pressekreterare får lägga tid på att leverera ”icke-svar” och därefter på våra efterföljande påpekanden om att svar på frågorna saknas.

Låt mig ge ett färskt exempel:
Jag formulerar ett mejl till Tomas Eneroths pressekreterare. Jag har två önskemål.
1. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar av Eneroth om just det faktum att pengarna (de 100 cabotagemiljonerna) inte hamnade där de skulle.
2. Likaså skulle jag vilja veta om man har planer på att skjuta till nya pengar för ändamålet, där man kanske är något tydligare i regleringsbrevet vad de ska användas till?

Och nu ska ni få läsa hela svaret från Tomas Eneroth:
”Regeringen har tillfört 100 mnkr under en fyraårsperiod för att vidareutveckla arbetet med kontroller av cabotagetransporter. Satsningen har inneburit att ca 400 polisanställda har utbildats om internationella transporter. Vidare har bilinspektörer och poliser utbildats om de nya reglerna som EU:s besiktningspaket föreskriver.
Polismyndigheten har redovisat att antalet kontroller har utökats och att antalet ärenden som Polisen anmält till Transportstyrelsen gällande olaga cabotage har ökat med nästan 400 procent (2019) jämfört med åren innan stödet infördes. Därutöver har regeringen möjliggjort för polisen och tullen att hindra fordon för fortsatt färd genom klamning.
Vi har även skärpt reglerna för sanktionsavgifter och beställaransvar samt tillsatt en utredning för effektivare kontroll av yrkestrafiken, där utredaren ska föreslå en ny organisation för kontrollverksamheten. Utredaren kommer med sitt betänkande i vår.
Sist men inte minst implementerar vi nu mobilitetspaketet. Det är ett batteri av åtgärder regeringen nu genomför för att skapa ordning och reda inom cabotagetransporterna.”

Exakt så svarade ministern, inte en enda bokstav är flyttad.


De två första meningarna
i svaret vidrör åtminstone syftet med mitt mejl till Eneroth. I övrigt är det bara… ord.

Jag och många med mig vet om att pengarna inte har gått till det avsedda ändamålet. Eneroth borde vid det här laget också känna till detta faktum. Ändå duckar han.
Det är upprörande att en myndighet som ska se till så att medborgarna sköter sig själv inte har minsta tillstymmelse till moral.

Än mer upprörande är att en minister så kapitalt sparkar grus i ögonen på den yrkesgrupp som har till uppgift att granska såväl politiker som myndigheter.

Dra era egna slutsatser – jag skriver er inte på näsan. Men jag lovar er att det kommer en fortsättning. Sanningen kommer alltid fram förr eller senare… Och om jag har haft fel, eller missuppfattat något, i det här ämnet så lovar jag er att jag kommer att berätta det för er.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-20 15:00
Kategori: Ledare
Taggar: Cabotagemiljonerna Infrastrukturminister Polismyndigheten Tomas Eneroth Trafikpolisen