SVEN-ERIK ALHEM
Arkivbild. Arkivbild.

Efter olyckan på E4:

”Det borde vara lättare att mista trafiktillståndet”

De allra flesta tunga transporter i landet sköts säkert på ett bra och professionellt sätt. Det finns många seriösa åkeriföretag liksom utmärkta yrkesförare. Likväl finns det anledning att känna oro. Det har inträffat många incidenter med tung trafik inblandad. Vi vet att en enda felmanöver från en förare av ett tungt fordon kan orsaka en olycka med mycket allvarliga följder.

KRÖNIKA

Hur lugn bör jag egentligen känna mig när jag påbörjar en längre färd i min personbil? Ständigt i närheten av tät tung trafik som gör att personbilen jag sitter i känns tämligen liten.

Frågan kom mig nära när jag via P4 Jönköping och Jönköpingsposten fick kännedom om en våldsam och extremt otäck lastbilsolycka under natten till den 24 augusti på E4 vid Vista Kulle mellan Huskvarna och Gränna. Enligt vad som rapporterades var det en lastbil med mycket tung last (26 ton stålbalkar) som under färd i norrgående riktning körde genom mitträcket och välte ner över körbanan på E4, södergående del.

Vilken katastrofal situation! Också med mycket omfattande trafikhinder under lång tid (mer än 30 timmars avstängning söderut av trafikintensiva E4:an).

Jag är medveten om att jag i skrivande stund inte vet något mer om den straffrättsliga handläggningen än att två personer i lastbilen först båda anhölls av åklagare. Därefter har den person som misstänks ha kört lastbilen häktats som på sannolika skäl misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri och narkotikabrott.

Även om omständigheterna just i skrivande stund alltså inte är klarlagda och utredning pågår känner jag kalla kårar av fasa längs ryggraden. Är det sådana här händelser vi allt oftare ska riskera utsättas för i dagens täta och ofta tuffa trafik?
Straffrättsligt måste betydligt högre krav ställas på alla yrkesförare. Inte minst viktigt är det när fråga är om tung trafik. Att varje förare ska vara fri från all form av drogpåverkan är ett grundkrav.

Redan för flera år sedan föreslog jag en väsentlig straffskärpning för den som drogpåverkad framför ett tungt fordon.

Även synen på bristande efterföljd av kör- och vilotider även som maxlastvikt bör skärpas vad gäller straffvärde. Skälen är uppenbara. Minsta felmanöver kan få förödande konsekvenser.

I det aktuella fallet är det emellertid inte bara straffrättsdelen gällande den misstänkte föraren som är av intresse. Transportstyrelsens handläggning av ärenden som avser tillstånd liksom olika sanktionsavgifter på arbetsgivarsidan är synnerligen viktiga i sammanhanget. Här finns det mycket av intresse och aktualitet i ärenden hos Transportstyrelsen av vad jag kunnat få fram.

Allt är viktigt också i den straffrättsliga delen som jag ser det. Allmänt sett är det inte bara på den aktuella föraren som ansvarsintresset bör fokuseras. Förutsättningarna för en säker och trygg framfart längs vägarna är också i högsta grad beroende på under vilka villkor och med vilken seriositet den bakomliggande åkeriverksamheten bedrivs. Hoppas att den delen blir uttömmande genomlyst här.

Det bör vara förhållandevis svårt att få trafiktillstånd men desto lättare att mista ett sådant för den arbetsgivare som inte svarar upp mot ställda krav.
Polisens möjligheter och kompetens för att genomföra ofta förekommande trafikkontroller av den tunga trafiken har också central betydelse för trafiksäkerheten.

För mig känns det viktigt att noga följa vad som sker rättsligt i alla avseenden gällande denna uppmärksammade Vista Kulle-trafikolycka som så lätt kunnat få än mer ödesdigra och omfattande konsekvenser.
Förhoppningsvis bör ledamöterna i riksdagens trafikutskott vara intresserade av att följa fallet.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-24 09:00
Kategori: Krönika
Taggar: E4 Narkotikabrott Trafikolycka Trafiktillstånd