SVEN-ERIK ALHEM

Allt att vinna på en starkare trafikpolis

När polisens trafikövervakning inte är kontinuerlig ökar trafikriskerna påtagligt. Många förare utnyttjar den då rådande nästan ”laglöst land”-situationen och bestämmer själva med vilken hastighet de ska färdas. Också många andra trafiksäkerhetsnormer nonchaleras. En viktig sådan är skyldigheten att hålla avstånd till närmast framförvarande fordon. Men också att alltid fokusera på den oftast växlande trafiksituationen och aldrig som förare ägna uppmärksamhet åt mobil eller dator.

Jag är också säker på att vi får fler rattfulla och drogpåverkade förare i trafiken om risken att åka fast är liten.

Om polisen hade resurser och även tillräcklig kompetens (gäller till exempel övervakningen av tung trafik) för en mer eller mindre kontinuerlig trafikövervakning hade det sannolikt på påtagligt minskat riskerna för att djungelns lag ska råda på våra vägar.

En god trafiksäkerhet är också betydelsefull för att skapa en dräglig och säker arbetsmiljö för våra yrkesförare på vägarna. Alla seriösa näringsidkare med anställda chaufförer kan också antas vara nöjda när en kompetent och kontinuerlig trafikövervakning från polisens sida gör arbetsförhållandena så mycket tryggare.

Även om arbetsgivarna har ett jättetungt ansvar gällande arbetsmiljön för sina chaufförer ute i trafiken, är de alla beroende av en synlig och aktiv polis. Den polisiära trafikövervakningen kan förutsättas slå hårt mot den icke seriösa framfarten längs vägarna och medverka till att olämpliga förare liksom trafikfarliga fordon plockas bort.

VBG onspot


Redan antalet dödade och svårt
skadade i trafiken (med den 0-vision som gäller) bör vara skäl nog för alla med makt, inflyttande och ansvar för trafiksäkerheten att ge förutsättningar för aktiv och ständigt verksam polistrafikövervakning i landet.

Polis som jobbar längs vägarna räddar liv. Och det är bara polisen som kan – och också bör – gripa in när det gäller många vanligt förekommande trafikbrott. Det saknas både formell och reell möjlighet för envar att gripa till exempel den som kör for fort eller som lagt sig kloss intill ett framförvarande fordon.

Allmänhetens förståelse för att polisen behövs i trafiken har – är jag säker på – ökat. Man inser att det viktiga polisarbetet med kontroll också av den ibland farliga och bristfälliga tunga trafiken kan vara skillnaden mellan liv och död för den förare som råkat befinna sig på fel väg vid fel tillfälle och i sin personbil ödesdigert kolliderar med ett bristfälligt fordon.

Synlig och proaktiv polis på vägarna bidrar alltså både till ökad trafiksäkerhet med färre dödade/skadade och till goodwill för polisen.
Kan det bli så mycket bättre?

Sven-Erik Alhem

Budi 2021

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-27 08:00
Kategori: Krönika
Taggar: Rättsfall Trafikövervakning Trafikpolisen