KRÖNIKA AV SVEN-ERIK ALHEM

”Stötande och provocerande att belöna dåligt ledarskap”

När jag skriver denna krönika är det under den turbulenta torsdagen den 28 mars. Turbulent åtminstone för alla närmare berörda av Swedbank och bankens misstänkta penningtvätt och grovt svindleri samtidigt som Swedbanks bolagsstämma hålls i Stockholm och vd:n sparkas bara kort före starten på stämman.

Förresten är det inte bara Swedbank, med styrelse, vd och övriga anställda som skakas. Hela samhället blir berört när en – ytterligare – storbank med svenska mått räknat blir synad i sömmarna av SVT:s Uppdrag granskning och får stå där i skamvrån. Förstärkt genom en urusel och misstänkt vilseledande kommunikation.

Till att börja med skickar banken fram en kommunikationschef som gör några tämligen meningslösa uttalanden i tv-intervjuer med mera, samtidigt som alla som orkar lyssna på honom undrar var vd:n håller till.
Långtifrån allt blir klarlagt. Frågetecken kvarstår. Förundersökningen som Ekobrottsmyndigheten inlett kommer säkert att ta tid. Vi får väl se vad som kommer ut av den.

Pressinformationen från en åklagarmyndighet om att en husrannsakan genomförs hos bankens huvudkontor känns rätt märklig. Det måste väl vara rimligt att genomföra den först och därefter, om så krävs, säga något objektivt om vad förundersökningen är inriktad mot att belysa och ge svar på.

Mina funderingar denna dag kretsade också kring hur vd:n kunnat få en lön på närmare 15 miljoner kronor i årslön mot bakgrund av den bristande kvalitet på ledning, styrning, kontroll och krishantering i banken som visat sig under den tuffa mediala granskningen av bankens verksamhet gällande penningtvätt?

Och hur har styrelsen fullgjort sin funktion? Den frågan känns synnerligen berättigad även om bolagsstämman formellt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.


I skrivande stund vet jag
heller inte om den sparkade vd:ns fallskärm på drygt 21 miljoner kronor kommer att falla ut även för det fall hon visas ha begått brott gällande bankens verksamhet.

För mig är det grovt oförsvarligt om styrelsen inte har försäkrat sig genom rimliga villkor i fallskärmsuppgörelsen med sin vd. Om ett avsked grundas på att en vd visar sig ha agerat brottsligt illojalt och för banken förtroendenedsättande, vore det som jag ser det orimligt att vd:n ska ”belönas” med avgångsersättning.

För varje bankkund skulle en lösning där utbetalning sker oavsett brottsligt agerande säkert upplevas som både stötande och provocerade. Att det kommer att spä på bankens badwill torde stå klart. Och i ett sådant fall är det än mer ofrånkomligt med en helt ny styrelse i Swedbank.

Men vi får ge oss till tåls. Förundersökningen kommer som nämnts säkert att ta tid. Och det har hänt förr att vad som inledningsvis slås upp stort och sensationellt i rättsligt hänseende slutar på ett helt annat sätt.

Orosmolnen för vad en inledd utredning i USA om bankens penningtvättaffärer kan få för ekonomiska följdverkningar för banken känns nog, tror jag, allra mest oroväckande för alla berörda i Swedbank. Betydligt mer oroväckande än Ekobrottsmyndighetens förundersökning, tror jag.

För vanliga bankkunder torde det kännas märkligt att Swedbank haft en så – sammantaget – svag men högt avlönad ledning.

Kunde man inte ha fått bättre valuta för pengarna?

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-26 07:54
Kategori: Krönika
Taggar: Åklagarmyndigheten Rättsfall Sven-Erik Alhem Swedbank