KRÖNIKA AV SVEN-ERIK ALHEM

Fungerande rättssystem viktigt för tryggheten

Skolan har en central betydelse i vår samhällsstruktur. Det är de flesta medvetna om. Att skolan inte fungerar perfekt i alla avseenden precis över allt vet vi också. Det är så klart olyckligt. Men vilken arbetsplats i övrigt i landet är helt utan anmärkningar? Varje skola liksom varje annan arbetsplats måste försöka rätta till sina brister och sträva efter att eliminera dem.

Skolan är inte bara en viktig utbildningsinstitution. Den är också en arbetsplats för många lärare. I skolan måste arbetsmiljön vara trygg och säker inte bara för alla anställda och i skolan verksamma lärare utan också för samtliga elever.

Arbetsmiljölagen ställer extremt höga krav på dem som har ansvaret för respektive skolas arbetsmiljö. Därmed omfattas både lärare och elever av de synnerligen stränga krav som arbetsmiljölagen ställer på envar ansvarig för arbetsmiljön.

I grunden ligger att arbetsmiljön både i fysiskt och psykiskt hänseende ska vara så trygg och säker som det överhuvudtaget är möjligt. Arbetsgivaren ska – vid risk för ett straffrättsligt ansvarsutkrävande i händelse av försummelse – vidta samtliga åtgärder som krävs för att åstadkomma ett optimalt resultat.

Arbetsgivare har som det heter ett garantansvar för en god arbetsmiljö och kan straffas för underlåtelse att agera i enlighet med arbetsmiljölagens tuffa krav.

Tidigare fanns det ibland en märklig diskussion i skolorna om misstänkta brott av elever skulle polisanmälas eller i stället utredas och ”klaras upp” av skolan själv.

Numera torde dessbättre principen vara att skyndsamt polisanmäla alla brott och låta polis och åklagare svara för bedömningen och handläggningen. Det är en god princip tycker jag.

Men det ställer naturligtvis krav på att handläggningen hos polis och åklagare sköts bra. Jag har nyligen tagit del av en utredning gällande hot av elev mot lärare med kniv som lades ner av polisen och alltså inte lämnades över till åklagare för beslut. Beslutsmotiveringen var bevisproblem.


För mig kändes beslutet konstigt.
Läraren hade, tycker jag, bort begära överprövning av åklagare. Det finns även andra nedlagda utredningar gällande misstänkta brott i skolan av elever som lagts ner.

Jag tror att det vore bra om alla dessa fall granskades. I många fall finns det skäl att se mer övergripande på utredningen också från ett arbetsmiljöperspektiv. Det gör, tycker jag, att åklagare principiellt på ett tidigt stadium bör kopplas in för att bedöma tacklingen av en föreliggande anmälan.

Kvaliteten på varje utredning gällande misstänkt brott i skolan måste vara hög. Skolan liksom varje elev och lärare har rätt att ställa höga krav på en rättssäker och därmed rättvis förundersökning, vilken i förekommande fall kan bilda underlag för åklagares beslut om ett eventuellt åtal. I en sådan utredning kan också arbetsmiljöfrågorna i en mer vid bemärkelse komma att behöva aktualiseras.

Jag tror också att möjligheten att kostnadsfritt begära överprövning av ett beslut som ger anledning till missnöje över att till exempel en förundersökning lagts ner behöver bli mer allmänt känd.

Ytterst vill vi nog alla att skolan – precis som alla andra arbetsplatser – ska vara så trygg och säker som möjligt för alla lärare och elever som finns där. I alla avseenden. Då är det naturligt och nödvändigt att varje misstänkt brott oavsett om det riktar sig mot en elev eller en lärare blir skyndsamt utrett med hög kvalitet och att brottet efter åtal prövas av domstol när så är möjligt.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-22 10:32
Kategori: Krönika
Taggar: Krönika Rättsfall Sven-Erik Alhem