Tyst diplomati löser inte branschens problem?

Av alla medlemmar i Sveriges regering och riksdag är det endast två politiker som framträder. Vid varje debatt om åkerinäringen så är det Anders Ygeman (s) och Bergheden (m) som står på scen. Kanske någon mer, men med låg framtoning. Transportnäringen är en livsnerv för att samhället ska fungera.  Det borde vara många fler politiker som borde vara delaktiga i debatten runt transporter på väg.

Nu är det valår och Alliansen har fått blåslampa på sig från de rödgröna.
Ulf Jönsson och Transport bjöd in socialdemokraterna Anders Ygeman och Stefan Löfven till samtal. Socialdemokraterna gick ut på bred front och de lovar att ”nu ska vi börja bekämpa den olaga cabotagetrafiken – och de som bryter mot reglerna ska klampas”. Valfläsk!
Det är lätt att lova vitt och brett när man inte gått igenom vad detta i praktiken innebär ute på fältet.
Vidare kontrar Alliansen, med Elmsäter-Svärd i spetsen att nu ska sanktionsavgifterna mot de som bryter mot regelverket ”chockhöjas”.
Hur ska detta gå till när vi idag inte ens har personal ute på vägarna som kan se till att de sker en regelefterlevnad?
Ansvariga inom trafikpolisen skyddar sig med att trafikpolisen lever upp till de av EU satta målen. Det ser bra ut på pappret.
Viktigt att veta är att det endast finns två medarbetare på Rikspolisstyrelsen som ska ombesörja och stödja trafikpolisverksamheten, vilket är ett helt omöjligt uppdrag anser flera trafikpolischefer ute i landet.
Om ansvariga politiker lyssnar på de arbetande trafikpoliserna på vägen, så får de en bild från verkligheten.

Politiskt trams
Jag har förmånen att fortlöpande ha kontakt med trafikpoliser på fältet. ”Det är långt mellan himmel och jord”.
Intressant är just nu: ”Vad händer med Trafikpolisen inför 2015”?
Ingen på fältet vet något, trots att det är bara några månader kvar innan den nya organisationen ska starta upp.
Ryktet går att trafikpolisen ska splittras upp delas ut till de lokala polisorganisationerna. Där blir de en del av den fria resursen som kan användas till det dagliga allmänna polisarbetet (läs även artikeln om Björn Eriksson på sidan 5 i det här numret).
Allt från utredningsarbete till att vakta huliganer så att de inte gör varandra illa.
Jag anser att det är trams när politikerna går ut och lovar hårdare tag till regelefterlevnad när det endast finns ett fåtal poliser, av landets totalt 20 000 poliser, som har kunskap att utföra dessa åtgärder. Arbetstiden startar 06.00 och efter 02.00 är det glest med trafikpoliser i landet, som kan den yrkesmässiga trafiken.
Även om polisen rapporterar, så brister ofta kompetensen bland åklagarna. Idag finns det endast två åklagarmyndigheter i Sverige som har specialistkompetens inom trafikbrott. De som har insikt i transportbranschen vet att de nya lagförslagen är ett spel mellan de politiska blocken.
Vad gör inte politikerna för att samla röster? Inte kommer rösterna från de som har kunskap om transportbranschen.

Tyst från branschen
Jag fick mig en tankeställare när jag för en tid sedan var talare på Entreprenörsveckan i Båstad. Före detta rikspolischefen Björn Eriksson har börjat tala om transportsäkerhet och transportstölder. Björn upplevde jag som en frisk fläkt på scen som kan och vågar säga vad han tycker. Men var finns de starka debattörerna och frontfigurerna som tillvaratar bransch-, personal- och arbetsgivarintressen inom åkerinäringen och som arbetar mot de olagligheter som finns efter våra vägar?
Med tystnad och diplomati löses inte de olagligheter som konkurrerar ut den seriösa svenska transportnäringen. Vissa inom leden vill tala, men får inte för sina chefer.
Vart är vi på väg?
Nu är det valtider och då bör starka och kunniga branschföreträdare verkligen stå på barrikaderna och se till att fler politiker inser att det måste finnas kompetent personal inom polis och åklagare som ska bevisa för de kriminella att det är straffbart att bryta mot gällande lagstiftning.
Rösta på de politiker som står för vad de säger och som arbetar för en sund svensk åkerinäring. Ifrågasätt – och delta i debatten!

Per-Arne Nilsson
fd kriminalkommissarie

 

Om artikeln

Publicerad: 2014-08-15 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Brottslighet Gästkrönika Politik Trafikpolisen