Upp till kamp för en sundare kontrollverksamhet

Transportstyrelsen har bråda tider efter att rejält ha hamnat i fokus och blåsväder i anledning av SVT:s avslöjande i "Uppdrag granskning" om att taxiförare som dömts för sex- och våldsbrott och fått sin taxilegitimation återkallad trots det fortsätter köra taxi. Informationen mellan Transportstyrelsen och taxibolagen har fungerat antingen inte alls eller helt undermåligt. Det är lätt att förstå att taxikunderna som trots att de anlitat så kallade "trygga taxibolag" känner sig besvikna över den bristfälliga ordningen.

Transportstyrelsen har skyllt ifrån sig på lagstiftaren. För den enskilde saknar det all betydelse var det brister. Staten måste ha en ordning som innebär att det inte ska vara möjligt att köra taxi för en förare som har dömts för ett sexual- eller våldsbrott. Vilken förälder skulle känna trygghet att låta sitt barn åka med en sådan förare?
När det gäller system som avslöjas vara otillförlitliga brukar ansvariga få fart under sulorna för att åtgärda bristerna. Så blir det förhoppningsvis här också vad gäller både taxibolagen och Transportstyrelsen. Vad jag inte gillar är genomskinliga undanflykter där man gör sken av att redan ha agerat när det är uppenbart att det skett först i anledning av mediegranskningen.

Fler bekymmer

Transportstyrelsen har emellertid mer att bekymra sig över. De krångliga reglerna vad gäller kör- och vilotider inom transportnäringen med dålig teknik hos vissa av färdskrivarna är något som Sveriges Åkeriföretag, SÅ, har uppmärksammat och som bland annat har tagits upp flera gånger här i tidningen Proffs.
SÅ har gått så långt att man påstått att färdskrivarnas bristfälliga kvalitet innebär ett allvarligt hot mot rättssäkerheten, eftersom förare riskerar bli bötfällda när körtid felaktigt registrerats.
Puh och usch, säger jag. Så krångligt och eländigt! Ska det verkligen behöva vara så här besvärligt? Naturligtvis inte, påstår jag frankt utan att besitta erforderlig teknisk kompetens. Ren amatör är vad jag är på området. Alla tror jag säkert ställer sig lojalt bakom syftet med regelverket om kör- och vilotider. Det är klart att vi vill värna trafiksäkerheten på vägarna vad gäller de tunga och potentiellt trafikfarliga transporterna. Vi vill verkligen kunna lita på att alla förare som är ansvariga bakom rattarna är utvilade och alerta. Allt detta är därutöver en nödvändighet för en sund konkurrens.

Bättre teknik

Men – och det är nu mina betänkligheter kommer. Skulle det inte i nådens år 2012 vara möjligt att åstadkomma ett både enkelt och tillförlitligt tekniskt system som håller i alla väder och situationer och som inte kan manipuleras? Det känns rimligt. Så att vi slipper allt detta tjatande och ifrågasättande av om fordonet verkligen varit parkerat eller om det möjligen flyttats fem meter och så vidare.
Det känns djupt otillfredsställande med färdskrivare som kan rasa ihop tekniskt och därför inte håller måttet. Så upp till kamp för en bättre tingens ordning!  Till gagn för såväl åkeriföretagen, förarna som för myndigheternas kontrollverksamhet. Samt inte minst för oss övriga medtrafikanter som vill kunna känna största möjliga trafiksäkerhet när vi möter den tunga trafiken. Ett tekniskt fulländat färdskrivarsystem är därtill av ondo för den icke seriösa verksamheten, eftersom tekniken absolut inte ska gå att manipulera.

”Nål i häcken”

Det måste alltså bli en nål i häcken på Transportstyrelsen för att förmå dem att se till att regelverket vad gäller kör- och vilotider kan följas på ett mer ändamålsenligt och rättssäkert sätt än för närvarande. Vad gäller taxilegitimationen tror jag att nålen redan trängt in rejält både hos taxibolagen och Transportstyrelsen efter de nesliga avslöjandena av SVT.
Vilken tur att mediegranskningen fungerar. För person- och trafiksäkerhetens skull.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-24 05:00
Kategori: Krönika
Taggar: Kontroll SVT Transportstyrelsen Uppdrag granskning