Debattartikel

Socialdemokraternas svek mot Sveriges bilister och svensk transportnäring

I uttalanden från finansminister Mikael Damberg med anledning av att sex av Riksdagens partier säger nej till Socialdemokraternas valfläsk i form av en 1000-lapp till Sveriges bilister hävdar finansministern att detta är ett ”svek”. ”Finansministern har uppenbart förlorat sig i miljöpartistisk retorik och ser inte ens hur de mest basala behoven i ett samhälle fungerar”, säger debattören och riksdagsledamoten Thomas Morell (SD).

Morell (SD): ”Regeringens politik är en fullständig katastrof”

DEBATT
Skyhöga energipriser och drivmedelspriser slår stenhårt mot privatpersoner och företag, det är resultatet av en katastrofal politik från regeringen. Svenska folket är drabbade av en huvudlös politik, där regeringen uppenbarligen inte förstår hur samhället fungerar.

Debattartikel

Klimaträttsutredningen bekymrar

Nyligen presenterades resultatet av Klimaträttsutredningen för miljöminister Annika Strandhäll (S). Utredningen säger att istället för att planera för en ökad vägtrafik, föreslås att såväl nationell som regional planering av transportinfrastruktur ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil. Detta gör riksdagsledamot Thomas Morell (SD) bekymrad vilket han ger uttryck för i sin debattartikel.

Jörgen Nilsson (KD): ”Sveriges vägar måste stå i centrum”

DEBATT
Utan bil så står stora delar av Sverige stilla. För att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet, krävs en bra bil- och transportpolitik. En bil- och transportpolitik som inte straffar ut transporterna samt en omställning till miljömålen som gör det möjligt för alla att vara med på.

Morell: ”Kan Postnord inte prestera en bättre bortförklaring?”

DEBATT
Fredagen den 6 maj hade jag en interpellationsdebatt med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson med anledning av senaste fallet med Postnord. Debatten var den sjätte i ordningen och är troligen inte heller den sista. I en artikel som publicerades strax efter i tidningen Proffs kommer en ytterst märklig kommentar från Postnord; ”Polisens protokoll säger inte att fordonet ska hindras från fortsatt färd”...
DEBATTARTIKEL

Debattartikel

50 öre räcker inte och skapar inga nya jobb

Den 1 maj sänktes skatten på bränsle med 50 öre per liter. Det är en alldeles för liten justering för att den ska göra skillnad för företagen och jobben. För företagare där bilen är en förutsättning är vinterns prisresa rejält besvärlig. Och den slår direkt mot jobbskapande. Det säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson för Företagarförbundet i en debattartikel.

Debattartikel

PostNord-ekipage klampas och avviker utan betalning

Ännu en gång hamnar ett av Postnords ekipage i fokus när det stoppas av trafikpolisen och ännu en gång klampas ekipaget. Denna gång avviker dessutom ekipaget efter upplåsning utan att sanktionsavgiften betalats. Detta har föranlett riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att ta upp händelsen med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S).

Debattartikel

Transportfientlig politik gör Sverige fattigare

Den politiska enigheten kring att trygga goda förutsättningar för transporter har förändrats. Skenande drivmedelspriser och skatter på skatter gör det svårt för såväl företag som privatpersoner. ”Vänsterpartierna misstänkliggör de som nyttjar bilen eftersom det går stick i stäv med deras syn på hur samhället ska organiseras och fungera”, säger Niklas Wykman (M) i sin debattartikel.

NTEX vd: ”Sänk skatten på biodrivmedel”

För oss som arbetar med transporter blir det väldigt svårt att hänga med när priset på drivmedel skenar, speciellt om man som vi på NTEX jobbar för att minska vårt klimatavtryck genom att bland annat tanka med HVO.
När detta biodrivmedel, som sänker CO2-utsläppen med upp till 90 procent, är flera kronor dyrare än vanlig diesel blir det en konstig signal. Varför inte låta alla näringsidkare - som bedriver verksamhet som är beroende av drivmedel – få en kraftig skattereduktion för alla hållbara biodrivmedel?

Morell (SD): ”Infrastrukturministern handskas vårdslöst med sanningen”

REPLIK TILL TOMAS ENEROTH OCH TOMMY WREETH
I en debattartikel staplar infrastrukturminister Tomas Eneroth och Transports förbundsordförande Tommy Wreeth felaktiga påståenden på hög och tar därmed direkta falsarier till en ny nivå. Alla med minsta insyn i utvecklingen inom transportnäringen de senaste åren vet att regeringen varit mer än lovligt passiv i frågan. Att man nu slår sig för bröstet och säger sig värna den seriösa åkerinäringen är bara patetiskt.
Var har ni varit under de år en hel bransch har skrikit sig hes om den allvarliga situationen på vägarna? Inte fanns ni på barrikaderna, den saken är klar.