Åsikter

DEBATTARTIKEL
Foto: Trafikverket

Hur är det möjligt att 150 vägkameror kan försvinna spårlöst?

I september ställde jag följande fråga till dåvarande justitieminister Morgan Johansson (S);
Avser ministern att verka för ett ökat fokus på trafikpolisen och vägkontroller?
Anledningen till min fråga var att fartkameror för 14,5 miljoner kronor på kort tid hade stulits i Stockholms och Uppsala län. De första stölderna skedde i slutet av augusti då cirka 70 fartkameror försvann spårlöst. Under september blev det lugnare för att sedan ta fart igen i oktober.
DEBATTARTIKEL
 Vänstersida på bilden är så som var tionde bilist ser som bäst. Högersida är så som de borde se.  

God syn måste gälla alla förare

Att se bra är en grundförutsättning för att kunna framföra ett fordon på ett säkert sätt. Under 2020 publicerades en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) om synskärpans påverkan av bilkörning. Studien visade bland annat att personer med nedsatt synskärpa såg fotgängare eller fordon senare än de med bättre synskärpa. Likväl görs det än idag skillnad på yrkesförares syn och privatpersoners trots att vi alla vistas på samma vägar.

Folksam punkterar trafiksäkerhetsdebatten

Folksam har publicerat ett dåligt underbyggt pressmeddelande som snedvrider trafiksäkerhetsdebatten i Sverige. I pressmeddelandet  konstaterar Folksam, baserat på egna mätningar, att hela 78 procent av alla yrkesförare kör för fort, hela 20 procentenheters ökning sedan Folksams mätningarna startade 2018. I Sverige skulle årligen fler än 70 liv räddas om hastighetsgränserna hölls, hävdar Folksam i pressreleasen, vilket i så fall skulle vara mer än vart tredje dödsfall i trafiken, skriver Tankesmedjan Trafik.