DEBATTARTIKEL

Varför räknas inte arbetsmiljön på våra vägar – Trafikverket?

Alla har vi kunnat konstatera att 2023 ser ut att bli ett mörkt år vad gäller arbetsrelaterade dödsolyckor. En av de senaste, där fem personer omkom när en bygghiss i Ursvik i Sundbyberg rasade 20 meter var givetvis fruktansvärd. Det är en djup tragedi för alla parter och våra tankar går till alla anhöriga.
Vi noterar dock att situationen på landets vägar inte ges något större utrymme i debatten om dödade och skadade yrkesförare.

På en direkt fråga till trafikverket om det undermåliga underhållet av våra vintervägar, blir svaret – att underhållet av vintervägar inte är en trafiksäkerhetsfråga, utan en framkomlighetsfråga. Man häpnar över svaret från Trafikverket och den monumentala nonchalans som uppvisas mot den yrkeskår som sköter landets viktiga transportbehov. En yrkeskår som bokstavligt talat utför sitt arbete med livet som insats!

För er som läser denna text så vill vi ge en uppdaterad bild av läget avseende omkomna i vägtrafiken från januari i år till november – 210 omkomna! 210 människoliv. Knappt en rad har skrivits om detta säkerhets- och arbetsmiljöproblem. Vi är nu tillbaka på nivåer på omkomna i vägtrafiken som var innan pandemin.

Ett faktum som varken lyfts av media än mindre av Arbetsmiljöverket. Det är för oss obegripligt.

Riksrevisionen gjorde 2019 en granskning av drift och underhåll av statliga vägar. Slutsatsen var brutal. Ansvarig myndighet för Sveriges statliga vägnät är Trafikverket. Återkommer till detta verk senare i texten.

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av cirka 98 500 km statliga vägar. Riksrevisionens övergripande slutsats är att kostnadsöverskridanden mellan upphandlade och slutförda kontrakt var stora, drygt 40 procent. Den genomsnittliga kostnadsavvikelsen per kontrakt var 33 procent för vinterunderhållet. Det kan för den oinvigde framstå som bättre än de totala 40 procenten, vilka i sig är helt ofattbara.

Sanningen är den att just vinterunderhållet i detta sammanhang är skillnaden mellan liv och död. Vi ser nu en oroande trend att dödsolyckorna ökar på landets vägar. Så sent som den 15 december omkom en person i en lastbilsolycka och enligt uppgift var det så halt på olycksplatsen att det var svårt att gå på vägbanan.

Tyvärr kan vi konstatera att den föregående Socialdemokratiska regeringen har tillåtit Trafikverket, som är satt att ansvara för den långsiktiga planeringen av infrastruktur för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar, att växa helt ohämmat. Detta på bekostnad av kvalitén på våra vägar och järnvägar. Det har blivit fler skrivbordstjänster på Trafikverket istället för mer skattemedel till just det som Trafikverket ansvarar för.

Vi noterar att antalet anställda på Trafikverket har ökat drastiskt sedan Trafikverkets bildande. Bara under de senaste två mandatperioderna som Socialdemokraterna varit i regeringsställning har antalet anställda ökat med 48 procent till det svindlande antalet av 10 316, enligt riksdagens utredningstjänst. Tyvärr har denna personalutveckling fortsatt.

Detta måste få ett slut. Trafikverket klarar uppenbart inte sitt uppdrag. Hur många fler trafikanter och yrkesförare skall behöva sätta livet till för att Trafikverket inte sköter vinterunderhållet av våra vägar?

Vi Sverigedemokrater har drivit frågan om en utredning i syfte att se över Trafikverkets organisation samt renodla dagens verksamhet i syfte att minska stabs-, lednings- och overheadkostnaderna. Våra skattemedel skall gå till underhåll och investeringar i våra vägar – inte fler tjänstemän på Trafikverket. Fler liv ska inte få gå till spillo på våra vägar!

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande Trafikutskottet

Patrik Jönsson (SD)
Riksdagsledamot

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-19 14:58
Kategori: Debatt
Taggar: Arbetsmiljö Patrik Jönsson Sverigedemokraterna Thomas Morell Trafikverket