DEBATTARTIKEL
 ”Vi glömmer att bilskatter finansierar en stor del av välfärden”, skriver Bo Ericsson i sin debattartikel. Foto: Pia Ericsson. ”Vi glömmer att bilskatter finansierar en stor del av välfärden”, skriver Bo Ericsson i sin debattartikel. Foto: Pia Ericsson.

Bilens många positiva aspekter pratar vi inte om

DEBATT: Bilen har bidragit starkt till de förändringar som skett i samhället under de senaste 100 åren och har därmed bidragit till den ekonomiska tillväxten och det ökade välståndet. Debatten kring bilar och bilanvändning har en negativ klang då den gäller utsläpp av växthusgaser, lokala luftföroreningar, trafikolyckor, köer och dåliga vägar. Detta är helt centrala utmaningar som tas på största allvar, både av myndigheterna och av bilindustrin själv. ”Samtidigt pratar vi inte om bilens många positiva aspekter som ofta är helt underskattade, här råder det fullständig tystnad”, säger Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

Bo Ericsson fortsätter; Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

Personbilar, bussar och lastbilar skapar förutsättningar för ett helt annat välstånd än för ett sekel sedan. Med hjälp av bilar och bussar länkas boende och arbetsplatser ihop. Hur skulle vi kunna bo i glesbygd i vårt avlånga land utan bilen? Den är också en förutsättning för en levande landsbygd. Det råder ingen tvekan om att bilar och vägtrafik har en väldigt central roll i människors liv.

Vi glömmer att bilskatter finansierar en stor del av välfärden. Bilskatten ger staten 67 miljarder kronor årligen. Skatter på bilen och bilkörning såsom fordonsskatt, trängselskatt, bränsleskatt och moms drar årligen in 100 miljarder kronor, medan statens utgifter till vägtrafiken i form av underhåll och reseavdrag uppgår till 33 miljarder årligen.

Skatt på bränsle är en viktig kassako för staten. Så varifrån ska staten i framtiden få nödvändiga inkomster när nästan alla lär färdas i elbilar? Lösningen kan vara en högre och utökad trängselskatt, enligt forskare. Idag är bilåkande det som beskattas mest i de flesta industrialiserade länder. Dels för att finansiera transportsystem och annan välfärd, dels för att den som orsakar kostnader som drabbar hela samhället, som vägslitage och utsläpp, ska hjälpa till att täcka kostnaderna.

Med bränslesnålare bilar och allt fler elfordon riskerar staten att stå med stora hål i börsen. Att införa en skatt per körd kilometer är en dålig idé, eftersom det är svårt att kontrollera så att ingen fuskar. Samtidigt som många skäller på bilen är det oerhört viktigt att få in pengar till staten, vad skall staten annars beskatta för att få in motsvarande miljardbelopp? Därför föreslår trafikforskare nu att fler betalar trängselskatt, för oavsett hur bilar drivs orsakar de trängsel vid vissa platser och tider. Och förmodligen kommer trängseln öka om det framöver blir billigare att köra elbil.

Beakta att statens kostnader för förskolan är 87 miljarder, fritidshem 21 miljarder och Polismyndigheten 40 miljarder. Med tanke på hur mycket bilen bidrar till samhället genom alla avgifter, gör det möjligt för många att få vardagslivet att gå ihop, gör det möjligt att bo i glesbygd samt bidrar till vår utveckling i stort, borde vi hylla bilen i stället för att ständigt ”racka ned” på den, avslutar Bo Ericsson sin debattartikel.

DEBATT:
Åsikterna som uttrycks i debattartiklarna står skribenten/skribenterna själva för.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-28 09:14
Kategori: Debatt
Taggar: Bilskatter Bo Ericsson Fordonsjuristen Sysselsättning transporter välfärd