DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

Reduktionspliktens effekter – som ingen vill tala om

I otaliga inlägg och debatter har jag lyft problemen med insmugglat bränsle till de utländska aktörer som utför olagliga transporter dagligen i vårt land. Äntligen börjar insikten om detta problem infinna sig hos både myndigheter och politiker. Att Tull och Kustbevakning, till skillnad från övriga, haft god kännedom om vidden av bränslesmuggling kan jag själv vidimera.

Det stora problemet har varit den förra Socialdemokratiska regeringen och dess verklighetsfrånvända politik. Nu ser vi resultatet av åtta förlorade år och fixeringen vid reduktionsplikten.

För det första har plikten ingen betydelse var på jordklotet biobränslen förbränns, resultatet är på totalen detsamma. På uppdrag av den Socialdemokratiska regeringen dammsögs, bokstavligt talat, världen på biobränsle eller råvara för att framställa biobränsle. Mängder av slaktavfall skeppades från Australien och Sydamerika för att S-regeringen skulle kunna visa sig ”bäst i klassen”.

Att den extrema reduktionsplikten fick dramatiska konsekvenser för vår industri, jordbruk och inte minst privatpersoner, det blundade Socialdemokraterna för. Det viktiga för regeringen var att uppfattas som ett föregångsland på klimatområdet. Detta trots att Sveriges utsläpp av koldioxidutsläpp är mindre än en tusendel av de globala utsläppen enligt Naturvårdsverket.

Tas hänsyn till att Sveriges växande skogar tar upp det mesta av våra utsläpp, det rör sig om nästan nio tiondelar, så är vi redan idag nära netto noll vad gäller territoriella utsläpp. Detta är ett faktum inte en åsikt.

Vi var många som varnade för att det höga bränslepriset i Sverige skulle resultera i en ökad smuggling av bränsle till Sverige. Vi hade redan sett etableringar av mobila tankstationer, mobila verkstäder och mobila däckverkstäder. Att det höga bränslepriset skulle innebära en ökning av den verksamheten var givet för oss Sverigedemokrater. Tyvärr var det bara vi som såg det komma. Polisledningen dansade efter Socialdemokraternas pipa och gjorde det som förväntades av dem, det vill säga ingenting.

Så äntligen lossar dammluckorna, jag har haft långa och givande samtal med infrastrukturministern och vi har även väckt intresse hos justitiedepartementet i frågan om ökade kontroller av den yrkesmässiga trafiken. I dagarna kom dessutom en artikel i Tidningen Näringslivet som tydligt bekräftar det som jag och Sverigedemokraterna lyft gång på gång – Reduktionsplikten skapar omfattande dieselsmuggling!

Så till de kriminella nätverken, vad har de med reduktionsplikten att göra? Inte mycket, men när det pressas fram en svart marknad styrs den ofta av kriminella nätverk. Vi vet sedan tidigare att de kriminella nätverken har en aktiv roll i den olagliga yrkesmässiga trafiken. Den olagliga trafiken fungerar som en ekonomisk motor för de kriminella och de investerar sedan sina pengar i annan kriminell verksamhet. Resultatet av deras ”fria marknad” på våra vägar ser vi i form av att det skjuts och sprängs i en aldrig sinande omfattning.

Skall vi komma till rätta med kriminaliteten måste vi på allvar komma åt de kriminellas möjlighet att tjäna pengar. Här utgör den olagliga yrkesmässiga trafiken och obefintliga kontroller på väg grogrund för kriminaliteten.

Vägen är Sveriges största brottsplats och den har Socialdemokraterna och polisledningen lämnat vind för våg. Den spillra av trafikpolisen som finns kvar har inte en chans mot det flöde som är ute på våra vägar.

Jag vill dock meddela att vi nu fått en bra dialog med regeringen om vad som måste göras för att bryta trenden och därmed skydda den seriösa transportnäringen.

Det är en viktig pusselbit. En annan pusselbit är att begränsa möjligheten för de kriminella att bedriva sin verksamhet i skydd av logistikflöden. Den första januari sänks dessutom reduktionsplikten och då försvinner ytterligare en inkomstkälla för de kriminella nätverken.

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande i trafikutskottet
Riksdagsledamot

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-15 11:59
Kategori: Debatt
Taggar: Miljö Organiserad Brottslighet Reduktionsplikt Smuggling Sverigedemokraterna