DEBATTARTIKEL

”Polisen har inte förmågan att utföra jobbet gällande kontroller på väg”

Att uppfylla statiska mål har varit det viktigaste för polisen istället för att faktiskt utföra jobbet. Jag tänker närmast på trafikpolisen, eller rättare sagt, det som är kvar av trafikpolisen.
Så inleder sverigedemokraten och vice ordförande i trafikutskottet Thomas Morell sin debattartikel.

Utvecklingen, eller snarare avvecklingen, och resan ”utför” började redan när jag ännu var anställd inom polismyndigheten. Statistik var A och O i verksamheten för att enheten skulle kunna visa upp bra resultat som sedan sammanställdes i olika rapporter till ovanliggande nivåer och ytterst till politiken.

Naturligtvis påtalade jag vansinnet i arbetssättet, vilket inte uppskattades av polisledningen.

Jag kan nu konstatera att de farhågor jag hade för trafikpolisen möjlighet att överleva har besannats. Vi ser resultatet och rubriken på artikeln som publicerades i Proffs är lika tragisk som belysande – ”Varbölden som sprack”!

Under tiden polismyndigheten fokuserade på statistik kunde de aktörer som bedriver olaglig yrkesmässig trafik växa sig starka. En verksamhet som skapar ekonomiska resurser som de kriminella sedan investerar i annan kriminell verksamhet. För polisledningen var detta tydligen en ickefråga, då de fortsatte på den inslagna vägen att bygga luftslott med hjälp av statistik.

Trafikpolisen utarmades i samma takt som de kriminella byggde upp sin verksamhet på vägarna. Sverige blev ett ”Smörgåsbord för kriminella”, vilket påtalats av både Larmtjänst som enskilda poliser, likväl blundade polisledningen och den förra justitieministern för detta faktum. De kriminella fortsätter hämta det de behöver och transporterar sedan stöldgodset över gränsen. I motsatt riktning smugglas vapen, narkotika, sprängämnen, alkohol och inte minst unga flickor som sedan nyttjas i prostitution.

Thomas Morell (SD).

Den här verksamheten har kunnat växa sig stark samtidigt som polisledningen kryssar runt i meningslös och tillrättalagd statistik. Nu har bubblan spruckit och den inte helt okände polisprofessorn GW Persson kommenterade läget i en morgonstudio med det som de flesta också har kunnat konstatera – ”Polisen är inte längre en fungerande myndighet”.

Naturligtvis räcker det inte med en återuppbyggd trafikpolis som utför effektiva kontroller, det är mycket annat som också måste komma på plats. Dock kvarstår det faktum att de kriminella skapar sina ekonomiska muskler genom den olagliga yrkesmässiga trafiken på våra vägar och därför är en effektiv kontrollverksamhet oerhört viktig.

Som jag skrev i en debattartikel strax efter jag lämnat polisen, kontrollverksamheten behöver en ledning som förstår vikten av en fungerande organisation och då måste man städa bort den ledning som uppenbarligen inte förstått sitt uppdrag.

Det är dags för en helt ny rikstäckande enhet som ligger direkt under högsta polisledningen med egen budget och styrning.

Thomas Morell, Sverigedemokraterna
Vice ordförande i trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-12 14:15
Kategori: Debatt
Taggar: Kriminalitet Politik Trafikpolisen