Johannes Knutsson: "Det måste tillsättas en kommission bestående av verkligt kunniga och absolut oberoende personer som utreder Polismyndigheten." Johannes Knutsson: "Det måste tillsättas en kommission bestående av verkligt kunniga och absolut oberoende personer som utreder Polismyndigheten."

Polismyndigheten – ”varbölden som sprack”

Forskningsrapporter stoppas från att publiceras, kurslitteratur förvägras polisutbildningen, förbud mot polisforskning införs, forskningsprofessur stängs, genomförda projekt stoppas från publicering och frånvaro av diskussion om hur resurser används och vad satsningar har lett till - det är bara något av den kritik polisledningen sedan lång tid tillbaka dragit på sig. Kritik som inte fått komma fram i ljuset. Men så kom fallet med Linda Staaf och Mats Löfving.

I december 2022 avslöjades oegentligheter inom polisledningen. Det beskrivs som en skandal som kommer att få konsekvenser för såväl de inblandade som polisledningen i sig och ”varumärket” Polisen, vars fasad alltid måste skyddas, har nu börjat vittra. Samtidigt var det kanske oundvikligt att något skulle kunna inträffa eftersom Polismyndigheten av såväl forskare som inom de egna leden och inte minst allmänheten, under många år fått kritik som inte lett till de nödvändiga förändringar som behövs.

Stefan Holgersson, polis och forskare. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Politikerna säger att man ”satsar historiskt stora resurser” på Polisen, men vad används dessa resurser till? Ett exempel från transportvärlden är frågan om var de ”100 cabotagemiljonerna” som skulle bidra till att stävja otillåtna cabotagetransporter, tog vägen. Att enbart satsa resurser utan diskussion om vad de ska användas till och vad utfallet av satsningar blir, kan leda till ogenomtänkta reformer och bristande utveckling skriver Stefan Holgersson, polis och forskare i sin rapport om Polisen 2019 och som ger en alternativ bild till Polismyndighetens presentation av sin verksamhet och olika brottsfenomen.

Ofta har politiker upprepat mantrat ”Sverige har aldrig varit tryggare”, men vid årsskiftet sticker Sverige ut med hela 63 dödsskjutningar. Det grova våldet eskalerar och grovt kriminella kan tämligen riskfritt bedriva sin ljusskygga verksamhet eftersom logistikflödet på vägarna som bidrar till att nära deras verksamhet löper liten risk att fastna i poliskontroller utmed vägarna. Detta för att trafikpolisen och i synnerhet yrkestrafikpolisen, nära nog har monterats ner medan antalet transporter ständigt ökar.

För att få veta mer om Polisrapporten 2019, bjöd vi in Stefan Holgersson tillsammans med Sören Wictorsson, tidigare trafikpolis och lärare på polishögskolan och som bistod i arbetet med rapporten, till En Riktig Chaufförspodd. Ljuger Polisen, frågade vi Holgersson.
– Ljuger är ett starkt ord…, men man berättar inte hela sanningen, svarar han.
Att Polismyndigheten ser ut att fungera bra, menar Holgersson gynnar styrande politiker som då framstår som att de ”regerar bra”. Denna symbios gagnar inte verklighetens samhälle.

Sanning och raka besked kan upplevas som obekväma inom Polisen och idag är Stefan Holgersson tjänstledig från polisen på grund av att hans huvuduppgift under två år var att inhämta övervakningsfilm i butiker.

I samband med att fallet Staaf/Löfving avslöjades, intervjuades Johannes Knutsson, professor emeritus vid norska polisuniversitetet och som gått igenom flera fall av oklarheter inom polisforskningen på senare år. Under en intervju på TV säger han att ”det är en varböld som spruckit” och han vill att en oberoende kommission tillsätts för att utreda Polisen.

I Knutssons artikel ”Polisforskning – en olustig historia”, tar han upp hur polisledningen över tid försökt stoppa kurslitteratur till polisutbildningen, obekväma projekt och kritiska rapporter. Citat ur Polistidningen: ”Rikspolischefen (Stefan Strömberg 1/1-05 – 31/12-07) vill ta det unika steget att på eget bevåg stoppa kurslitteratur på polisutbildningen.” Enligt flera forskare är det ”en del av ett försök att styra den fria vetenskapen och tysta kritiker.”

Knutsson tar upp fallet när Strömberg meddelade utbildningarna att de inte som kurslitteratur skulle få ta del av en kortversion av en doktorsavhandling ”Yrke polis”, författad av Stefan Holgersson.
– Sådana krav om censur vid universitetsanknutna utbildningar är snarast förknippade med auktoritära regimer som Polen eller Ungern, säger Johannes Knutsson.

Han tar även upp hur polisledningen rekryterar personal och då är vi tillbaka till ärendet med Staaf/Löfving och att Staafs meriter vid rekryteringstillfället nu ifrågasätts. Knutsson lyfter i sin artikel meritbrister och Polismyndighetens ansvar för att personer som anställs har rätt meriter.
– Inom universitetsvärlden finns klara regler för meritvärdering, men Polismyndigheten har tydligen vänt dem upp och ner. Man kan fråga sig varför, avslutar Johannes Knutsson.

I en kommande artikel i den tryckta tidningen Proffs utvecklar vi temat om Polismyndigheten.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-09 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Johannes Knutsson Löfving Polisen Polisforskning Polisledningen Polismyndigheten Polisutbildning Staaf Stefan Holgersson