Så här röstade partierna den 27 juni. Så här röstade partierna den 27 juni.

Debattartikel

Kopieringsmaskinerna går varma

Riksdagsledamot Thomas Morell (SD) inleder sin debattartikel med att berätta att, den 27 juni, presenterade Moderaterna sitt vallöfte att sänka reduktionsplikten till 6 procent. Det kan ju vid en första anblick verka bra att de äntligen ansluter sig till samma resonemang som Sverigedemokraterna. ”Men, jag måste rimligen ställa mig frågan – varför röstade Moderaterna nej till det skarpa lagförslag som Sverigedemokraterna presenterade”, säger han.

Han fortsätter sedan: Sverigedemokraterna motiverade reservationen i enlighet med följande: Sverige har inte råd med en politik som driver fram världens överlägset högsta priser på transporter. Denna politik slår undan benen för näringslivet, skadar hushållens privatekonomi och driver på en skadlig prisinflation.

En hållbar nivå av reduktionsplikten är att föredra där nivåerna anpassas till EU:s målnivåer och tillgängliga råvaror på marknaden. Detta innebär att reduktionsplikten under perioden 2023 till 2030 begränsas till 5 procent för diesel och 2 procent för bensin.

Detta förslag röstades ner av bland annat moderaterna fem dagar innan de för fram ett liknande förslag på en presskonferens. Ett i sanning märkligt hanterande av det som plågar landets medborgare allra mest.

De orimligt höga drivmedelspriserna drabbar privatpersoner, företag och i slutändan hela vårt samhälle. Det höga bränslepriset driver upp inflationen som i sin tur leder till högre räntor och vi hamnar i en ond spiral där risken för konkurser och ökad arbetslöshet är uppenbar.

Förslaget som Moderaterna presenterar är i grunden vårt och därmed en gammal nyhet.

Härligt att se hur moderaterna nu pudlar om reduktionsplikten och kryper till korset om nödvändiga åtgärder för svenska hushåll och deras ekonomi. Synd bara att de i handling agerade helt annorlunda för fem dagar sedan. För landets entreprenadföretag, skogsföretag, åkerier, jordbrukare, fiskare och andra företag som är bränsleberoende är en sänkning av reduktionsplikten absolut nödvändig.

Även för de människor som är beroende av bilen för att ta sig till och från jobbet, skjutsa barnen, hälsa på släkt och vänner, är en sänkning av bränslepriserna absolut nödvändiga. För pensionärer står ofta valet mellan att hämta sina mediciner eller åka till vårdcentralen eftersom pengarna inte räcker till både och.

Menar Moderaterna allvar med devisen att hela landet skall leva, då måste bränslepriserna ovillkorligen sänkas.

Ska vi få mat på bordet, kläder på kroppen, läkemedel på apoteket eller hus att bo i, då måste transporterna fungera.

Till sist vill jag välkomna att Moderaterna kommit till insikt att reduktionsplikten är förödande för landets ekonomi.

Thomas Morell, trafikpolitisk talesperson
Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-29 09:00
Kategori: Debatt
Taggar: Drivmedelspriser Drivmedelsskatt Moderaterna Socialdemokraterna Reduktionsplikt Regeringen Sverigedemokraterna