DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

”Regeringen har förlorat sig i miljöpartistisk retorik”

DEBATT
Det är direkt provocerande att regeringen inte förstår vad som händer i Sverige just nu. Priserna på drivmedel och energi skjuter i höjden. Larmsignaler från jordbrukare, åkeriägare, skogsentreprenörer, entreprenadfirmor och inte minst privatpersoner står som spön i backen. Detta samtidigt som besvikelsen över regeringens så kallade stödpaket är närmast monumentalt.

Drivmedelssituationen påverkar Sverige i bred bemärkelse. En vital näring som påverkas kraftigt är den svenska åkerinäringen. Läget är allvarligt och det duger inte att regeringen kommer med passiva stödpaket. Det behövs kraftfulla åtgärder här och nu.

Samtidigt som svensk åkerinäring går på knäna ökar statens intäkterna på grund av drivmedelsskatterna. Skatteintäkter som ökar med de rusande drivmedelspriserna. För statens del innebär detta att skatteintäkterna ökar med drygt en miljard kronor varje månad. Detta anser vi är helt orimligt.

Konsekvenserna som Sverige står inför är att byggen, vägbyggen, underhåll av järnvägar riskerar att stanna av. Det för svenska ekonomin så viktiga timret blir kvar i skogen och vår matproduktion riskerar att till stora delar upphöra. I värsta fall uteblir leveransen av kemikalier till vattenverken och då kan inte kommunerna leverera vatten med godtagbar kvalitet.

Apoteken får inte sina leveranser av läkemedel och sjukhusen får inte sin nödvändiga utrustning levererad. Oron för kommande konkurser inom åkerinäringen är ytterst påtaglig.

Regeringen har uppenbart förlorat sig i miljöpartistisk retorik och ser inte ens hur de mest basala behoven i ett samhälle fungerar. Regeringen fortsätter att hävda att Sverige ska gå före med en reduktionsplikt på över 30 procent samtidigt som övriga Europa har som mål att nå 14 procent inblandning först 2030.

Detta håller inte. Att regeringen nu tvingas att skapa krispaket för att människor skall ha råd att åka till jobbet borde enligt mig vara en tydlig signal om att släppa den miljöpartistiska retoriken.

För oss Sverigedemokrater är regeringens krispaket en förolämpning mot det svenska folket, människor som arbetar samt betalar skatt och gör rätt för sig. Dessa människor ska väl inte behöva bidrag för att kunna ta sig till jobbet? Därför går vi nu fram med en historisk satsning på sänkta bensin- och dieselpriser.

Vi föreslår tre åtgärder: Permanent sänkning av bränsleskatten, permanent sänkning av reduktionsplikten och ett slopande av momsen på bränsle det närmaste halvåret.

Med dessa förslag sänks dieselpriset med 10 kronor och bensinpriset med 6,50 kronor per liter vid pump. Det är skillnad – på riktigt!

Thomas Morell
Trafikpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-15 15:50
Kategori: Debatt
Taggar: Åtgärdspaket Bränslepriser Energiskatt Sverigedemokraterna Thomas Morell