Foto: Proffs/arkiv.

Debattartikel

Direktiven för utbildningarna är förlegade

I sin debattartikel lyfter tidigare utbildaren Nils-Conny Saxby att direktiven för icke-gymnasial utbildning är förlegade och inte anpassade till transportsektorn som den ser ut idag. ”Man är mer intresserade av att direktiven följs istället för att slutresultatet blir en bra och användbar förare”, säger han.

Nils-Conny Saxby har tills för två år sedan drivit utbildningsverksamhet med bland annat YKB.
– I rollen som utbildare är man bunden till föreskrifterna från myndigheten och Transportstyrelsens villkor. De är inte intresserade av att utbilda duktiga och allsidiga förare utan man ser till direktiv som inte är anpassade för branschen som den ser ut idag. Direktiven är förlegade, säger han.

Det krävs ett nytt regelverk för den icke-gymnasiala utbildningen. En utbildning där du kan utbilda dig på egen eller arbetsgivarens bekostnad, anser Nils-Conny som bedrivit utbildningsverksamhet sedan 1978, men sedan två år tillbaka har avyttrat verksamheten och känner sig därmed fri att ha tid och tycka.
– Jag känner med dem som fortfarande är utbildare, säger han.

Sin debattartikel inleder han med att säga att i det system där förarutbildning inryms, grundas detta på ett direktiv som inte är anpassat för de delar av verksamheten som drivs utanför gymnasieskolans fleråriga utbildningar. Jag talar om 280/140 timmars YKB utbildningar (yrkeskompetensbevis) som bedrives av exempelvis trafikskolor.

Han fortsätter: Jag vill mycket kort påtala det orimliga i det system som råder.

Idag kan du påbörja en sådan utbildning på 140 timmar (gäller den som fyllt 21 år) utan att ha suttit i en lastbilshytt. Trots detta ingår ett moment där eleven ska ha 10 timmars “avancerad körträning”.

Under dessa timmar kan man i princip åka på samma gata och lära sig utnyttja motor och växellåda optimalt. Enligt Transportstyrelsen går en 50-sträcka bra att använda. Detta är orimligt då eleven kan ha ett färskt B-körkort utan någon som helst tidigare vana från tungt fordon. Detta är grundutbildning för körkortsbehörighet.

Lastbilsbranschen behöver chaufförer som kan det yrket kräver.
Köra lastbil manuellt växlade såväl som automatiskt växlade fordon
Ha fått en viss vana vid lasthantering exempelvis pallhantering
Prövat lastväxlare
Tippat ett gruslass
Kört upp och ner från fordonsvågar
Jobbat med bakgavelliftar

Detta är exempel på sådant som en arbetsgivare förutsätter att en nyutbildad chaufför kan efter att ha gått heltidsstudier fyra veckor. Efter att ha sysslat med att utbilda lastbilsförare sedan 1975, känner jag att detta är ett orimligt system.

Mitt förslag är exempelvis:
Kräv C-körkort vid YKB kursens början
Lägg in praktiska övningar under kursen
Tillåt studiebesök hos olika branscher där lastbilar krävs

Detta är ett nödrop då jag i backspegeln ser det helt uppenbart orimliga i dagen system och att de som är i detta av olika skäl, har svårt att göra sina röster hörda.

Jag har försökt att få Transportstyrelsen att förstå detta, men upplever ett ointresse för slutresultatet bara reglerna för utbildningar följs. Jag är fortsatt villig att samtala om detta som är helt orimligt, men styrt av ett regelverk på hög nivå och anpassat för andra förhållanden än hur vår sektor ser ut idag.

Nils-Conny Saxby, Öregrund