Thomas Morell och Jeanette Schölin, båda (SD), i en gemensam debattartikel om parkering för tung trafik.

Debattartikel

Parkeringar för tung trafik

Dagligen ser vi lastbilar parkerade på Trafikverkets vändzoner som är ämnade för vägunderhållsfordon och räddningstjänsten utmed våra stora vägar. Dessa zoner är inte bara olagliga att nyttja utan medför även en stor olycksrisk för medtrafikanter när parkerade fordon åter ska ta sig ut på motorvägen från platsen.


På våra europavägar och 2/1-vägar är den varierade hastigheten 90-120 km/h för personbilar samt 80-90km/h för den tunga trafiken. Det innebär att förare idag riskerar att kollidera med ett fordon som i stort sett är stillastående när det plötsligt svänger ut på vägen där det inte finns någon accelerationssträcka. Inte sällan ser vi också olyckor där tunga fordon fått haveri utmed vägen, när ouppmärksamma förare kör in i det stillastående fordonet bakifrån.

I grunden är det avsaknaden av tillräckligt många ordentliga parkeringar och rastplatser längs våra vägar och städer, som gör att tunga fordon idag tar sin tillflykt till dessa för Trafikverket avsedda platser.
Tidigare kunde den tunga trafiken nyttja obemannade kontrollplatser där polisen utför sin tillsynsverksamhet. Numera är de i många fall låsta för att chaufförer som tar sin vilotid inte ska tränga undan ytan som krävs för att utföra kontrollerna.

Kontrollplatser har även på senare år varit stängda av den anledning att det lett till en sanitär olägenhet för trafikpoliser i tjänst som fått sin arbetsplats nedsmutsad av olika oönskade avfall.

När Trafikverket i stora delar av landet byggt bort möjligheten för chaufförer att ta den lagstadgade vilan, uppstår ett arbetsmiljöproblem för yrkeschaufförerna som inte får den rast eller sömn som behövs. Det innebär en ökad olycksrisk för medtrafikanter när yrkesförare inte kan ta den vila de behöver.

Dessutom saknas det rastplatser som kan erbjuda en trygg och säker nattparkering. Inte sällan transporterar lastbilarna gods som är attraktivt för de kriminella och därmed är lastbilen och dess förare direkta mål.

Här behövs en nationell riktlinje i infrastrukturens framtida planering för att skapa funktionsdugliga förutsättningar för yrkestrafiken. Att yrkesförarna ska kunna ta sin dygnsvila och sina raster är viktigt, inte minst för trafiksäkerheten. Många andra yrkesgrupper tar matsalar eller pausrum som självklara på sin arbetsplats, men för yrkesförare är det inte lika självklart att det finns möjlighet att stanna till på en säker rastplats.

Sverigedemokraterna
Jeanette Schölin, regionpolitiker och yrkesförare
Thomas Morell, riksdagsledamot och ledamot i riksdagens trafikutskott

 

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-25 11:07
Kategori: Debatt
Taggar: Parkeringsplatser Säkra parkeringsplatser Sverigedemokraterna Trafiksäkerhet Trafikverket