DEBATTARTIKEL
Foto: Regeringen. Montage: Heidi Bodensjö

Ännu ett ärende lades ner av åklagare

Thomas Morell: ”Vad är problemet?”

Så har det hänt igen. Återigen har åklagaren lagt ner ett ärende och man måste ställa sig frågan, varför? Vad är det som gör att åklagarna inte ens inväntar en komplett polisutredning innan de lägger när ärendet?

 

Det senast nerlagda ärendet handlar om det turkiska ekipaget i Västerås vilket även föranlett Thomas Morell (SD) att skriva en interpellation till inrikesminister Mikael Damberg (S).

Thomas Morell skriver i sin debattartikel att det har blivit fritt fram för utländska aktörer att fuska som de vill i Sverige, ty snart sagt varje ärende läggs ner av åklagare. Jag kan förstå den frustration som bilinspektörer och poliser känner när deras arbete inte leder till åtgärder mot det fusk som finns ute på våra vägar.

I (EU) 165/2014 artikel 32 punkt 3 kan man läsa följande:
”Det är förbjudet att förfalska, dölja, hemlighålla eller förstöra uppgifter på diagrambladet eller i färdskrivaren eller på förarkortet samt utskrifter från färdskrivare. Det är också förbjudet att manipulera färdskrivare, diagramblad eller förarkort så att uppgifter och/eller utskrifter förfalskas, hemlighålls eller förstörs. Fordonet får inte ha någon anordning som gör det möjligt att utföra ovannämnda manipulationer.”

Så, vad är problemet? Anser åklagarna att lagstiftningen inte ger dem tillräckligt med verktyg för att lagföra dem som fuskar, eller vad är det som är hindret?

Jag utgår från att åklagarna har talförmåga och kan meddela den politiska församlingen att det finns brister i lagstiftningen. Att gång på gång lägga ner uppenbara fall av fusk leder bara till att landets medborgare mister förtroendet för lagstiftningen.

Ibland hänvisas det dessutom till förundersökningssekretess även när fallet är nedlagt, varför? Vad är det åklagarna inte vill ska komma fram?

Hur ska den seriösa åkerinäringen ha en chans att överleva om de inte får hjälp och stöd av de myndigheter som har till uppgift att lagföra dem som bryter mot lagarna?

Likhet inför lagen är en viktig princip och ska gälla alla, oavsett nationalitet. Det måste bli ett slut på dessa ständiga frikort för utländska brottslingar. Nästa gång jag får läsa om ett nedlagt ärende ska jag bjuda in mig själv till berörd åklagare. Jag vill ha svart på vitt vad som felar för att kunna lagföra utländska brottslingar. Jag vill ha en utförlig redovisning av eventuella brister i lagstiftningen, vartenda kommatecken som anses vara felaktigt.

För mig har bägaren runnit över och nu vill jag ha besked av åklagarna vad som felar i lagstiftningen. Det ska vara kännbart att bryta mot lagstiftningen även i Sverige, det måste bli ett slut på mjäkandet!

Thomas Morell, riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet
Sverigedemokraterna.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-17 15:55
Kategori: Debatt
Taggar: Likhet inför lagen Manipulation Socialdemokraterna Sverigedemokraterna