DEBATTARTIKEL

M: ”Lag och ordning och konkurrenskraft”

Svensk åkerinäring är blodomloppet i Sverige för att företag och affärer ska fungera. Åkerinäringen sysselsätter cirka 86 000 personer och omsätter drygt 100 miljarder vilket motsvarar cirka fyra procent av BNP. Sverige är ett stort och glest land som kräver långa transporter och där enda rimliga transportmöjligheten är just lastbil. Svensk åkerinäring har EU:s högsta skatter samtidigt som man ska konkurrera med både olagliga och lagliga transporter från utlandet.

Den bristande kontrollen på våra vägar gör att de som försöker följa lagar och regler blir utkonkurrerade av mindre lagliga transporter.

Detta är självklart helt oacceptabelt därför föreslår vi moderater att man inför ett kontrollsystem och installerar en GPS-puck i alla lastbilar som kommer till Sverige. Då kan man kontrollera att de följer lagar och regler, att de följer cabotage och kombitrafikreglerna och att de betalar sina vägavgifter, böter och trängselskatter i Sverige.

Vi säger nej till socialdemokraternas och miljöpartiets förslag om att införa en ny kilometerskatt på lastbilar. Vi säger också nej till deras förslag om nya höjningar av bränsleskatterna vi vill istället sänka bensin- och dieselskatterna för att förbättra konkurrenskraften, skapa fler jobb och en stark tillväxt i Sverige.

För att stärka trafikpolisens möjligheter att få bort den olagliga yrkestrafiken vill vi införa ett liknande trafikpolissystem som Tysklands BAG.

Vi vill också att de som inte följer reglerna och riskerar att smita ifrån sitt ansvar ska kunna klampas på riktigt dvs hållas kvar den tid som det behövs för att böterna ska vara betalda och bristerna åtgärdade, alltså inte bara 36 timmar.

För att höja trafiksäkerheten på våra vägar vill vi att alkobommarna omgående införs i våra hamnar och gränsstationer för att redan där kunna stoppa alkoholpåverkade chaufförer.

Regeringen har under fyra år inte fått upp en enda alkobom i Sverige trots att försöken och utvärderingen var klar redan 2014.
Riktigt svagt jobbat!! Våra rastplatser ska inte heller få förvandlats till långtidsboende utan ska just vara rastplatser.

Vi vill också se över och jämföra hela konkurrenssituationen mellan svensk åkerinäring och konkurrerande utländsk åkerinäring i syfte att därefter stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft för fler jobb i Sverige.

Vi måste också se över Transportstyrelsen sanktionsavgifter och deras tillämpning av regelverket. Reglerna runt kör- och vilotider behöver ha ett utrymme för mindre avvikelser utan att drabbas av straffavgifter och böter. Det systemet finns redan i Danmark och fungerar väl där.

Vi vill att svensk åkerinäring ska kunna utvecklas och skapa jobb och tillväxt i Sverige därför måste vi se över så att vi inte har nationella särregler och skatter som påverkar den svenska åkerinäringens konkurrenskraft negativt. Den socialdemokratiska regeringens passivitet med att göra något för åkerinäringen kan bara sammanfattas med fyra förlorade år.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg
Trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2018-09-03 09:00
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Konkurrensvillkor Moderaterna Sten Bergheden